Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Сряда, 3 септември 2008 г. - Брюксел
 1.Откриване на заседанието
 2.Положението в Грузия (внесени предложения за резолюции)
 3.Класифициране, етикетиране и опаковане на вещества и смеси ***I - Класифициране, етикетиране и опаковане на вещества и смеси ***I - Класифициране, етикетиране и опаковане на вещества и смеси ***I (разискване)
 4.Типово одобрение на превозните средства, задвижвани с водород ***I (разискване)
 5.Декларация на председателството
 6.Отделяне на повече внимание на предоставянето на права на младежта в политиките на ЕС – Сътрудничество в спешни случаи за откриване на изчезнали деца (писмени декларации)
 7.Време за гласуване
  7.1.Класифициране, етикетиране и опаковане на вещества и смеси ***I (гласуване)
  7.2.Класифициране, етикетиране и опаковане на вещества и смеси ***I (гласуване)
  7.3.Класифициране, етикетиране и опаковане на вещества и смеси ***I (гласуване)
  7.4.Типово одобрение на превозните средства, задвижвани с водород ***I (гласуване)
  7.5.Положението в Грузия (гласуване)
  7.6.Обща референтна рамка за европейското договорно право (гласуване)
  7.7.Специален доклад на Европейския омбудсман вследствие на проектопрепоръката към Европейската комисия в жалба 3453/2005/GG (гласуване)
  7.8.Равенство между жените и мъжете — 2008 г. (гласуване)
  7.9.Клонирането на животни с цел снабдяване с храни (гласуване)
 8.Тържествено заседание - Коста Рика
 9.Време за гласуване (продължение)
  9.1.Влияние на маркетинга и рекламите върху равенството между жените и мъжете (гласуване)
 10.Обяснениe на вот
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване
 12.Състав на Парламента
 13.Одобряване на протокола от предишното заседание
 14.Оценка на санкциите, налагани от ЕС, като част от неговите действия и политики в областта на правата на човека (разискване)
 15.Хилядолетие за развитие - Цел 5 : подобряване на майчиното здраве (разискване)
 16.Време за въпроси (въпроси към Комисията)
 17.Търговия с услуги (разискване)
 18.Кодекс за поведение при компютъризирани системи за резервация (КСР) ***I (разискване)
 19.Европейска пристанищна политика (разискване)
 20.Товарният транспорт в Европа (разискване)
 21.Състав на комисиите и делегациите
 22.Защита на парламентарен имунитет
 23.Дневен ред на следващото заседание
 24.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (185 kb) Присъствен списък (63 kb)       
 
Протокол (125 kb) Присъствен списък (24 kb) Резултати от различните гласувания (322 kb) Поименни гласувания (951 kb) 
 
Протокол (220 kb) Присъствен списък (71 kb) Резултати от различните гласувания (170 kb) Поименни гласувания (334 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност