Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Onsdag den 3. september 2008 - Bruxelles
 1.Åbning af mødet
 2.Situationen i Georgien (fremsatte beslutningsforslag)
 3.Klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger ***I - Klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (ændring af direktiv 76/768/EØF, 88/378/EØF, 1999/13/EF, 2000/53/EF, 2002/96/EF og 2004/42/EF ***I - Klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (tilpasning af forordning (EF) nr. 648/2004) ***I (forhandling)
 4.Hydrogendrevne køretøjer ***I (forhandling)
 5.Erklæring fra formanden
 6.Større opmærksomhed på fremme af unges deltagelse i EU's politikker – Hastesamarbejde for at finde savnede børn (skriftlige erklæringer)
 7.Afstemningstid
  
7.1.Klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger ***I (afstemning)
  
7.2.Klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (ændring af direktiv 76/768/EØF, 88/378/EØF, 1999/13/EF, 2000/53/EF, 2002/96/EF og 2004/42/EF) ***I (afstemning)
  
7.3.Klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (tilpasning af forordning (EF) nr. 648/2004) ***I (afstemning)
  
7.4.Hydrogendrevne køretøjer ***I (afstemning)
  
7.5.Situationen i Georgien (afstemning)
  
7.6.Fælles referenceramme for europæisk aftaleret (afstemning)
  
7.7.Særlig beretning fra Den Europæiske Ombudsmand om klage 3453/2005/GG (afstemning)
  
7.8.Ligestilling mellem kvinder og mænd - 2008 (afstemning)
  
7.9.Kloning af dyr til fødevareforsyning (afstemning)
 8.Højtideligt møde - Costa Rica
 9.Afstemningstid (fortsat)
  
9.1.Ligestilling mellem mænd og kvinder: Markedsføring og reklame (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
 11.Stemmerettelser og -intentioner
 12.Parlamentets sammensætning
 13.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 14.Evaluering af EU-sanktioner på menneskerettighedsområdet (forhandling)
 15.Millenniumudviklingsmålene - Mål nr. 5: Forbedring af sundhedsplejen for mødre (forhandling)
 16.Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)
 17.Handel med tjenesteydelser (forhandling)
 18.Adfærdskodeks for edb-reservationssystemer ***I (forhandling)
 19.Europæisk havnepolitik (forhandling)
 20.Godstransport i Europa (forhandling)
 21.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 22.Beskyttelse af parlamentarisk immunitet
 23.Dagsorden for næste møde
 24.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (159 kb) Tilstedeværelsesliste (63 kb)       
 
Protokol (117 kb) Tilstedeværelsesliste (24 kb) Afstemningsresultater (307 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (902 kb) 
 
Protokol (201 kb) Tilstedeværelsesliste (64 kb) Afstemningsresultater (148 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (324 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik