Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Keskiviikko 3. syyskuuta 2008 - Bryssel
 1.Istunnon avaaminen
 2.Georgian tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Aineiden ja seosten luokitus, merkinnät ja pakkaaminen ***I - Aineiden ja seosten luokitus, merkinnät ja pakkaaminen (direktiivien 76/768/ETY, 88/378/ETY, 1999/13/EY, 2000/53/EY, 2002/96/EY ja 2004/42/EY mukauttaminen) ***I - Aineiden ja seosten luokitus, merkinnät ja pakkaaminen (asetuksen (EY) N:o 648/2004 mukauttaminen) ***I (keskustelu)
 4.Vetykäyttöisten ajoneuvojen tyyppihyväksyntä ***I (keskustelu)
 5.Puhemiehen julkilausuma
 6.Nuorison vastuullistamisen tehostaminen – Kadonneiden lasten löytämistä koskeva kiireellinen yhteistyö (kirjalliset kannanotot)
 7.Äänestykset
  
7.1.Aineiden ja seosten luokitus, merkinnät ja pakkaaminen ***I (äänestys)
  
7.2.Aineiden ja seosten luokitus, merkinnät ja pakkaaminen (direktiivien 76/768/ETY, 88/378/ETY, 1999/13/EY, 2000/53/EY, 2002/96/EY ja 2004/42/EY mukauttaminen) ***I (äänestys)
  
7.3.Aineiden ja seosten luokitus, merkinnät ja pakkaaminen (asetuksen (EY) N:o 648/2004 mukauttaminen) ***I (äänestys)
  
7.4.Vetykäyttöisten ajoneuvojen tyyppihyväksyntä ***I (äänestys)
  
7.5.Georgian tilanne (äänestys)
  
7.6.Euroopan sopimusoikeuden yhteinen viitekehys (äänestys)
  
7.7.Euroopan oikeusasiamiehen erityiskertomus kantelua 3453/2005/GG koskevan Euroopan komissiolle annetun suositusluonnoksen johdosta (äänestys)
  
7.8.Naisten ja miesten tasa-arvo – 2008 (äänestys)
  
7.9.Eläinten kloonaaminen elintarviketuotantoa varten (äänestys)
 8.Juhlaistunto - Costa Rica
 9.Äänestykset (jatkoa)
  
9.1.Naisten ja miesten tasa-arvoon vaikuttava markkinointi ja mainonta (äänestys)
 10.Äänestysselitykset
 11.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 12.Parlamentin kokoonpano
 13.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 14.EU:n pakotteiden arviointi osana EU:n ihmisoikeustoimia ja -politiikkaa (keskustelu)
 15.Vuosituhannen kehitystavoitteet - Tavoite 5: äitien terveyden parantaminen (keskustelu)
 16.Kyselytunti (kysymykset komissiolle)
 17.Palvelukauppa (keskustelu)
 18.Tietokonepohjaisia paikanvarausjärjestelmiä koskevat käytännesäännöt ***I (keskustelu)
 19.Euroopan satamapolitiikka (keskustelu)
 20.Euroopan tavaraliikenne (keskustelu)
 21.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 22.Parlamentaarisen koskemattomuuden puolustaminen
 23.Seuraavan istunnon esityslista
 24.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (165 kb) Läsnäololista (63 kb)       
 
Pöytäkirja (120 kb) Läsnäololista (24 kb) Äänestysten tulokset (313 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (944 kb) 
 
Pöytäkirja (199 kb) Läsnäololista (64 kb) Äänestysten tulokset (142 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (323 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö