Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Protokols
Trešdiena, 2008. gada 3. septembris - Brisele
 1.Sēdes atklāšana
 2.Stāvoklis Gruzijā (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi)
 3.Vielu un maisījumu klasificēšana, marķēšana un iepakošana ***I - Vielu un maisījumu klasificēšana, marķēšana un iepakošana (Direktīvu 76/768/EEK, 88/378/EEK, 1999/13/EK, 2000/53/EK, 2002/96/EK un 2004/42/EK pielāgošana) ***I - Vielu un maisījumu klasificēšana, marķēšana un iepakošana (Regulas (EK) Nr. 648/2004 pielāgošana) ***I (debates)
 4.Tipa apstiprinājums ar ūdeņradi darbināmiem transportlīdzekļiem ***I (debates)
 5.Sēdes vadītāja paziņojums
 6.Lielāka uzmanība jaunatnes iespēju nodrošināšanai ES politikas jomās – Ārkārtas sadarbība pazudušu bērnu meklēšanā (rakstiskas deklarācijas)
 7.Balsošanas laiks
  
7.1.Vielu un maisījumu klasificēšana, marķēšana un iepakošana ***I (balsošana)
  
7.2.Vielu un maisījumu klasificēšana, marķēšana un iepakošana (Direktīvu 76/768/EEK, 88/378/EEK, 1999/13/EK, 2000/53/EK, 2002/96/EK un 2004/42/EK pielāgošana) ***I (balsošana)
  
7.3.Vielu un maisījumu klasificēšana, marķēšana un iepakošana (Regulas (EK) Nr. 648/2004 pielāgošana) ***I (balsošana)
  
7.4.Tipa apstiprinājums ar ūdeņradi darbināmiem transportlīdzekļiem ***I (balsošana)
  
7.5.Stāvoklis Gruzijā (balsošana)
  
7.6.Vienots pamatprincipu kopums attiecībā uz Eiropas līgumtiesībām (balsošana)
  
7.7.Eiropas ombuda īpašais ziņojums Eiropas Parlamentam, pamatojoties uz projektu ieteikumam Eiropas Komisijai saistībā ar sūdzību 3453/2005/GG (balsošana)
  
7.8.Sieviešu un vīriešu līdztiesība – 2008. gads (balsošana)
  
7.9.Dzīvnieku klonēšana pārtikas ieguves nolūkā (balsošana)
 8.Svinīgā sēde - Kostarika
 9.Balsošanas laiks (turpinājums)
  
9.1.Kā tirdzniecība un reklāma ietekmē sieviešu un vīriešu līdztiesību (balsošana)
 10.Balsojumu skaidrojumi
 11.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 12.Parlamenta sastāvs
 13.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 14.ES sankciju kā daļas no ES rīcības un politikas cilvēktiesību jomā novērtējums (debates)
 15.Tūkstošgades attīstība - 5. mērķis: mātes un bērna veselības uzlabošana (debates)
 16.Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)
 17.Pakalpojumu tirdzniecība (debates)
 18.Rīcības kodekss attiecībā uz datorizētām rezervēšanas sistēmām ***I (debates)
 19.Eiropas ostu politika (debates)
 20.Kravu pārvadājumi Eiropā (debates)
 21.Komiteju un delegāciju sastāvs
 22.Pieprasījums aizstāvēt deputāta imunitāti
 23.Nākamās sēdes darba kārtība
 24.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
Protokols (165 kb) Apmeklējumu reģistrs (63 kb)       
 
Protokols (118 kb) Apmeklējumu reģistrs (24 kb) Balsošanas rezultāti (322 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (948 kb) 
 
Protokols (202 kb) Apmeklējumu reģistrs (65 kb) Balsošanas rezultāti (153 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (327 kb) 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika