Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Środa, 3 września 2008 r. - Bruksela
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Sytuacja w Gruzji (złożone projekty rezolucji)
 3.Klasyfikacja, pakowanie i etykietowanie substancji i mieszanin ***I - Klasyfikacja, etykietowanie i pakowanie substancji i mieszanin (zmiana dyrektyw 76/768/EWG, 88/378/EWG, 1999/13/WE, 2000/53/WE, 2002/96/WE i 2004/42/WE) ***I - Klasyfikacja, etykietowanie i pakowanie substancji i mieszanin (zmiana rozporządzenia (WE) nr 648/2004) ***I (debata)
 4.Homologacja pojazdów napędzanych wodorem ***I (debata)
 5.Komunikat Przewodniczącego
 6.Zwiększenie roli młodzieży w polityce europejskiej – Nadzwyczajna współpraca przy odnajdywaniu zaginionych dzieci (pisemne oświadczenia)
 7.Głosowanie
  
7.1.Klasyfikacja, pakowanie i etykietowanie substancji i mieszanin ***I (głosowanie)
  
7.2.Klasyfikacja, etykietowanie i pakowanie substancji i mieszanin (zmiana dyrektyw 76/768/EWG, 88/378/EWG, 1999/13/WE, 2000/53/WE, 2002/96/WE i 2004/42/WE) ***I (głosowanie)
  
7.3.Klasyfikacja, etykietowanie i pakowanie substancji i mieszanin (zmiana rozporządzenia (WE) nr 648/2004) ***I (głosowanie)
  
7.4.Homologacja pojazdów napędzanych wodorem ***I (głosowanie)
  
7.5.Sytuacja w Gruzji (głosowanie)
  
7.6.Specjalne sprawozdanie Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich skierowane do Parlamentu Europejskiego w następstwie projektu zalecenia dla Komisji Europejskiej dotyczącego skargi 3453/2005/GG (głosowanie)
  
7.7.Równość kobiet i mężczyzn - 2008 (głosowanie)
  
7.8.Klonowanie zwierząt dla celów związanych z produkcją żywności (głosowanie)
 8.Uroczyste posiedzenie - Kostaryka
 9.Głosowanie (ciąg dalszy)
  
9.1.Wpływ marketingu i reklamy na równość statusu kobiet i mężczyzn (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 11.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 12.Skład Parlamentu
 13.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 14.Ocena sankcji UE jako części działań i polityki UE w dziedzinie praw człowieka (debata)
 15.Milenium na rzecz rozwoju - cel 5: polepszyć zdrowie matek (debata)
 16.Tura pytań (pytania do Komisji)
 17.Handel usługami (debata)
 18.Kodeks postępowania dla komputerowych systemów rezerwacji ***I (debata)
 19.Europejska polityka portowa (debata)
 20.Transport towarowy w Europie (debata)
 21.Skład komisji i delegacji
 22.Obrona immunitetu parlamentarnego
 23.Porządek obrad następnego posiedzenia
 24.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (163 kb) Lista obecności (63 kb)       
 
Protokół (121 kb) Lista obecności (24 kb) Wyniki głosowania (320 kb) Wyniki głosowań imiennych (633 kb) 
 
Protokół (208 kb) Lista obecności (65 kb) Wyniki głosowania (158 kb) Wyniki głosowań imiennych (339 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności