Înapoi 
 Înainte 
RCVVOTESPVTACRE
Proces-verbal
Miercuri, 3 septembrie 2008 - Bruxelles
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Situaţia din Georgia (propuneri de rezoluţie depuse)
 3.Clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor ***I - Clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor (modificarea Directivelor 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE, 2000/53/CE, 2002/96/CE şi 2004/42/CE ) ***I - Clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor (modificarea Regulamentului (CE) nr. 648/2004) ***I (dezbatere)
 4.Omologarea de tip a vehiculelor cu propulsie pe bază de hidrogen ***I (dezbatere)
 5.Comunicarea Preşedintelui
 6.Acordarea unei mai mari atenţii atribuirii de competenţe tinerilor în politicile UE – Cooperarea de urgență pentru regăsirea copiilor dispăruți (declaraţii scrise)
 7.Votare
  
7.1.Clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor ***I (vot)
  
7.2.Clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor (modificarea Directivelor 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE, 2000/53/CE, 2002/96/CE şi 2004/42/CE ) ***I (vot)
  
7.3.Clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor (modificarea Regulamentului (CE) nr. 648/2004) ***I (vot)
  
7.4.Omologarea de tip a vehiculelor cu propulsie pe bază de hidrogen ***I (vot)
  
7.5.Situaţia din Georgia (vot)
  
7.6.Cadrul comun de referinţă privind dreptul european al contractelor (vot)
  
7.7.Raportul special al Ombudsmanului European în urma proiectului de recomandare prezentat Comisiei Europene în plângerea 3453/2005/GG (vot)
  
7.8.Egalitatea între femei şi bărbaţi - 2008 (vot)
  
7.9.Clonarea animalelor în scopul producţiei de alimente (vot)
 8.Şedinţă solemnă - Costa Rica
 9.Votare (continuare)
  
9.1.Impactul marketingului şi al publicităţii asupra egalităţii dintre femei şi bărbaţi (vot)
 10.Explicaţii privind votul
 11.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 12.Componenţa Parlamentului
 13.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 14.Evaluarea sancţiunilor comunitare prevăzute în cadrul acţiunilor şi politicilor UE în domeniul drepturilor omului (dezbatere)
 15.Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului - Obiectivul 5: ameliorarea sănătăţii materne (dezbatere)
 16.Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Comisiei)
 17.Comerţul cu servicii (dezbatere)
 18.Cod de conduită pentru sistemele informatizate de rezervare ***I (dezbatere)
 19.O politică portuară europeană (dezbatere)
 20.Transportul de mărfuri în Europa (dezbatere)
 21.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 22.Apărarea imunităţii parlamentare
 23.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 24.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
Proces-verbal (170 kb) Listă de prezență (63 kb)       
 
Proces-verbal (126 kb) Listă de prezență (24 kb) Rezultatele voturilor (322 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (945 kb) 
 
Proces-verbal (207 kb) Listă de prezență (65 kb) Rezultatele voturilor (151 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (324 kb) 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate