Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Streda, 3. septembra 2008 - Brusel
 1.Otvorenie rokovania
 2.Situácia v Gruzínsku (predložené návrhy uznesení)
 3.Klasifikácia, označovanie a balenie látok a zmesí ***I - Klasifikácia, označovanie a balenie látok a zmesí zmena a doplnenie smerníc 76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES, 2000/53/ES, 2002/96/ES a 2004/42/ES) ***I - Klasifikácia, označovanie a balenie látok a zmesí zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 648/2004) ***I (rozprava)
 4.Typové schvaľovanie vozidiel s vodíkovým pohonom ***I (rozprava)
 5.Oznámenie predsedníctva
 6.Mládež v rámci politík EÚ – Pohotovostná spolupráca pri hľadaní nezvestných detí (písomné vyhlásenia)
 7.Hlasovanie
  
7.1.Klasifikácia, označovanie a balenie látok a zmesí ***I (hlasovanie)
  
7.2.Klasifikácia, označovanie a balenie látok a zmesí zmena a doplnenie smerníc 76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES, 2000/53/ES, 2002/96/ES a 2004/42/ES) ***I (hlasovanie)
  
7.3.Klasifikácia, označovanie a balenie látok a zmesí zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 648/2004) ***I (hlasovanie)
  
7.4.Typové schvaľovanie vozidiel s vodíkovým pohonom ***I (hlasovanie)
  
7.5.Situácia v Gruzínsku (hlasovanie)
  
7.6.Spoločný referenčný rámec v oblasti európskeho zmluvného práva (hlasovanie)
  
7.7.Osobitná správa Európskeho ombudsmana v súvislosti s návrhom odporúčania pre Komisiu vo veci sťažnosti 3453/2005/GG (hlasovanie)
  
7.8.Rovnosť žien a mužov – 2008 (hlasovanie)
  
7.9.Klonovanie zvierat na zabezpečenie potravín (hlasovanie)
 8.Slávnostná schôdza - Kostarika
 9.Hlasovanie (pokračovanie)
  
9.1.Vplyv marketingu a reklamy na rovnosť medzi ženami a mužmi (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 12.Zloženie Parlamentu
 13.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 14.Hodnotenie sankcií Spoločenstva ako súčasti akcií a politík EÚ v oblasti ľudských práv (rozprava)
 15.Milénium pre rozvoj - Cieľ 5: zlepšiť zdravie matiek (rozprava)
 16.Hodina otázok (pre Komisiu)
 17.Obchod so službami (rozprava)
 18.Kódex správania pre používanie počítačových rezervačných systémov ***I (rozprava)
 19.Európska prístavná politika (rozprava)
 20.Nákladná doprava v Európe (rozprava)
 21.Zloženie výborov a delegácií
 22.Ochrana poslaneckej imunity
 23.Program rokovania na nasledujúci deň
 24.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (157 kb) Prezenčná listina (63 kb)       
 
Zápisnica (116 kb) Prezenčná listina (24 kb) Výsledky hlasovania (326 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (942 kb) 
 
Zápisnica (205 kb) Prezenčná listina (65 kb) Výsledky hlasovania (156 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (325 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia