Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Zapisnik
Sreda, 3. september 2008 - Bruselj
 1.Otvoritev seje
 2.Razmere v Gruziji (vloženi predlogi resolucij)
 3.Razvrščanje, označevanje in pakiranje snovi ter zmesi ***I - Razvrščanje, označevanje in pakiranje snovi ter zmesi (prilagoditev direktiv 76/768/EGS, 88/378/EGS, 1999/13/ES, 2000/53/ES, 2002/96/ES in 2004/42/ES) ***I - Razvrščanje, označevanje in pakiranje snovi ter zmesi (prilagoditev Uredbe (ES) št. 648/2004) ***I (razprava)
 4.Homologacija motornih vozil na vodikov pogon ***I (razprava)
 5.Sporočilo predsedujočega
 6.Krepitev vloge mladine v politikah Evropske unije – Urgentno sodelovanje pri vračanju pogrešanih otrok (pisni izjavi)
 7.Čas glasovanja
  
7.1.Razvrščanje, označevanje in pakiranje snovi ter zmesi ***I (glasovanje)
  
7.2.Razvrščanje, označevanje in pakiranje snovi ter zmesi (prilagoditev direktiv 76/768/EGS, 88/378/EGS, 1999/13/ES, 2000/53/ES, 2002/96/ES in 2004/42/ES) ***I (glasovanje)
  
7.3.Razvrščanje, označevanje in pakiranje snovi ter zmesi (prilagoditev Uredbe (ES) št. 648/2004) ***I (glasovanje)
  
7.4.Homologacija motornih vozil na vodikov pogon ***I (glasovanje)
  
7.5.Razmere v Gruziji (glasovanje)
  
7.6.Skupni referenčni okvir za evropsko pogodbeno pravo (glasovanje)
  
7.7.Posebno poročilo Evropskega varuha človekovih pravic Evropskemu parlamentu po osnutku priporočila Evropski komisiji v pritožbi 3453/2005/GG (glasovanje)
  
7.8.Enakost med ženskami in moškimi – 2008 (glasovanje)
  
7.9.Kloniranje živali za preskrbo s hrano (glasovanje)
 8.Slavnostna seja - Kostarika
 9.Čas glasovanja (nadaljevanje)
  
9.1.Vpliv trženja in oglaševanja na enakost med ženskami in moškimi (glasovanje)
 10.Obrazložitve glasovanja
 11.Popravki in namere glasovanja
 12.Sestava Parlamenta
 13.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 14.Ocena sankcij Skupnosti kot del dejavnosti in politik EU na področju človekovih pravic (razprava)
 15.Razvojni cilji tisočletja - Cilj 5: izboljšanje zdravja mater (razprava)
 16.Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)
 17.Trgovina s storitvami (razprava)
 18.Kodeks poslovanja računalniških sistemov rezervacij ***I (razprava)
 19.Politika evropskih pristanišč (razprava)
 20.Tovorni promet v Evropi (razprava)
 21.Sestava odborov in delegacij
 22.Zaščita poslanske imunitete
 23.Dnevni red naslednje seje
 24.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
Zapisnik (163 kb) Seznam navzočih (63 kb)       
 
Zapisnik (116 kb) Seznam navzočih (24 kb) Izidi glasovanj (323 kb) Izid poimenskega glasovanja (943 kb) 
 
Zapisnik (195 kb) Seznam navzočih (65 kb) Izidi glasovanj (149 kb) Izid poimenskega glasovanja (323 kb) 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov