Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Onsdagen den 3 september 2008 - Bryssel
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Situationen i Georgien (ingivna resolutionsförslag)
 3.Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar ***I - Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (anpassning av direktiv 76/768/EEG, 88/378/EEG, 1999/13/EG, 2000/53/EG, 2002/96/EG och 2004/42/EG) ***I - Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (anpassning av förordning (EG) nr 648/2004) ***I (debatt)
 4.Typgodkännande av vätgasdrivna motorfordon ***I (debatt)
 5.Meddelande från talmannen
 6.Om att fokusera mer på egenmakt åt ungdomar i EU:s politik – Om samarbete i krissituationer för att finna försvunna barn (skriftliga förklaringar)
 7.Omröstning
  
7.1.Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar ***I (omröstning)
  
7.2.Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (anpassning av direktiv 76/768/EEG, 88/378/EEG, 1999/13/EG, 2000/53/EG, 2002/96/EG och 2004/42/EG) ***I (omröstning)
  
7.3.Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (anpassning av förordning (EG) nr 648/2004) ***I (omröstning)
  
7.4.Typgodkännande av vätgasdrivna motorfordon ***I (omröstning)
  
7.5.Situationen i Georgien (omröstning)
  
7.6.En gemensam referensram för europeisk avtalsrätt (omröstning)
  
7.7.Europeiska ombudsmannens särskilda rapport med anledning av förslaget till rekommendation till Europeiska kommissionen i klagomål 3453/2005/GG (omröstning)
  
7.8.Jämställdhet mellan kvinnor och män – 2008 (omröstning)
  
7.9.Kloning av djur i livsmedelssyfte (omröstning)
 8.Högtidligt möte - Costa Rica
 9.Omröstning (fortsättning)
  
9.1.Hur marknadsföring och annonsering påverkar jämställdheten mellan kvinnor och män (omröstning)
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 12.Parlamentets sammansättning
 13.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 14.Utvärderingen av EU-sanktioner som del av EU:s åtgärder och politik inom området för mänskliga rättigheter (debatt)
 15.Ett millenium för utveckling - Mål 5: Förbättring av mödrars hälsa (debatt)
 16.Frågestund (frågor till kommissionen)
 17.Handel med tjänster (debatt)
 18.Uppförandekod för datoriserade bokningssystem ***I (debatt)
 19.En europeisk hamnpolitik (debatt)
 20.Godstransporter i Europa (debatt)
 21.Utskottens och delegationernas sammansättning
 22.Fastställelse av parlamentarisk immunitet
 23.Föredragningslista för nästa sammanträde
 24.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (165 kb) Närvarolista (63 kb)       
 
Protokoll (121 kb) Närvarolista (24 kb) Omröstningsresultat (362 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (941 kb) 
 
Protokoll (200 kb) Närvarolista (65 kb) Omröstningsresultat (144 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (324 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy