Index 
Proces-verbal
PDF 207kWORD 126k
Miercuri, 3 septembrie 2008 - Bruxelles
1.Deschiderea şedinţei
 2.Situaţia din Georgia (propuneri de rezoluţie depuse)
 3.Clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor ***I - Clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor (modificarea Directivelor 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE, 2000/53/CE, 2002/96/CE şi 2004/42/CE ) ***I - Clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor (modificarea Regulamentului (CE) nr. 648/2004) ***I (dezbatere)
 4.Omologarea de tip a vehiculelor cu propulsie pe bază de hidrogen ***I (dezbatere)
 5.Comunicarea Preşedintelui
 6.Acordarea unei mai mari atenţii atribuirii de competenţe tinerilor în politicile UE – Cooperarea de urgență pentru regăsirea copiilor dispăruți (declaraţii scrise)
 7.Votare
  7.1.Clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor ***I (vot)
  7.2.Clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor (modificarea Directivelor 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE, 2000/53/CE, 2002/96/CE şi 2004/42/CE ) ***I (vot)
  7.3.Clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor (modificarea Regulamentului (CE) nr. 648/2004) ***I (vot)
  7.4.Omologarea de tip a vehiculelor cu propulsie pe bază de hidrogen ***I (vot)
  7.5.Situaţia din Georgia (vot)
  7.6.Cadrul comun de referinţă privind dreptul european al contractelor (vot)
  7.7.Raportul special al Ombudsmanului European în urma proiectului de recomandare prezentat Comisiei Europene în plângerea 3453/2005/GG (vot)
  7.8.Egalitatea între femei şi bărbaţi - 2008 (vot)
  7.9.Clonarea animalelor în scopul producţiei de alimente (vot)
 8.Şedinţă solemnă - Costa Rica
 9.Votare (continuare)
  9.1.Impactul marketingului şi al publicităţii asupra egalităţii dintre femei şi bărbaţi (vot)
 10.Explicaţii privind votul
 11.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 12.Componenţa Parlamentului
 13.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 14.Evaluarea sancţiunilor comunitare prevăzute în cadrul acţiunilor şi politicilor UE în domeniul drepturilor omului (dezbatere)
 15.Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului - Obiectivul 5: ameliorarea sănătăţii materne (dezbatere)
 16.Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Comisiei)
 17.Comerţul cu servicii (dezbatere)
 18.Cod de conduită pentru sistemele informatizate de rezervare ***I (dezbatere)
 19.O politică portuară europeană (dezbatere)
 20.Transportul de mărfuri în Europa (dezbatere)
 21.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 22.Apărarea imunităţii parlamentare
 23.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 24.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


PREZIDEAZĂ: Diana WALLIS
Vicepreşedintă

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 9.00.


2. Situaţia din Georgia (propuneri de rezoluţie depuse)

Dezbaterea a avut loc la 01.09.2008 (punctul 20 al PV din 01.09.2008).

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato, Lydie Polfer, Janusz Onyszkiewicz, István Szent-Iványi, Margarita Starkevičiūtė şi Grażyna Staniszewska, în numele Grupului ALDE, privind situaţia din Georgia (B6-0402/2008);

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Adrian Severin, Kristian Vigenin şi Marek Siwiec, în numele Grupului PSE, privind situația din Georgia (B6-0410/2008);

- Francis Wurtz, Tobias Pflüger, André Brie şi Vittorio Agnoletto, în numele Grupului GUE/NGL, privind situația din Georgia (B6-0411/2008);

- Joseph Daul, Elmar Brok, Othmar Karas, Gunnar Hökmark, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Stefano Zappalà, Karl von Wogau, Jean-Pierre Audy, Tunne Kelam, Marian-Jean Marinescu şi Ria Oomen-Ruijten, în numele Grupului PPE-DE,privind situația din Georgia (B6-0412/2008);

- Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Marie Anne Isler Béguin, Cem Özdemir, Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda şi Bart Staes, în numele Grupului Verts/ALE, privind situaţia din Georgia (B6-0413/2008);

- Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Inese Vaidere, Konrad Szymański, Wojciech Roszkowski, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Ģirts Valdis Kristovskis, Andrzej Tomasz Zapałowski, Mirosław Mariusz Piotrowski şi Mieczysław Edmund Janowski, în numele Grupului UEN, privind situația din Georgia (B6-0414/2008).

Vot: punctul 7_5 al PV din 03.09.2008.


3. Clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor ***I - Clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor (modificarea Directivelor 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE, 2000/53/CE, 2002/96/CE şi 2004/42/CE ) ***I - Clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor (modificarea Regulamentului (CE) nr. 648/2004) ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor și de modificare a Directivei 67/548/CEE și a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 [COM(2007)0355 - C6-0197/2007 - 2007/0121(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportoare: Amalia Sartori (A6-0140/2008)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivelor 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE ale Consiliului şi a Directivelor 2000/53/CE, 2002/96/CE şi 2004/42/CE pentru a le adapta Regulamentului (CE) nr. … privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor şi de modificare a Directivei 67/548/CEE şi a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 [COM(2007)0611 - C6-0347/2007 - 2007/0212(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportoare: Amalia Sartori (A6-0142/2008)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 648/2004 în vederea adaptării acestuia la Regulamentul (CE) nr. … privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor și de modificare a Directivei 67/548/CEE și a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 [COM(2007)0613 - C6-0349/2007 - 2007/0213(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportoare: Amalia Sartori (A6-0141/2008)

A intervenit Günter Verheugen (vicepreşedinte al Comisiei).

Amalia Sartori şi-a prezentat rapoartele.

Au intervenit: Anne Laperrouze (raportoarea pentru aviz a Comisiei ITRE), Andreas Schwab (raportorul pentru aviz al Comisiei IMCO), Guido Sacconi, în numele Grupului PSE, Liam Aylward, în numele Grupului UEN, Carl Schlyter, în numele Grupului Verts/ALE, Avril Doyle, în numele Grupului PPE-DE, Jens Holm, în numele Grupului GUE/NGL, Graham Booth, în numele Grupului IND/DEM, Jim Allister, neafiliat, Eija-Riitta Korhola, Gyula Hegyi, Hiltrud Breyer, Jean-Claude Martinez, Zuzana Roithová, Genowefa Grabowska, Luca Romagnoli, Åsa Westlund, Rovana Plumb, Edit Herczog şi Alessandro Foglietta.

A intervenit în conformitate cu procedura "catch the eye": Carl Schlyter.

PREZIDEAZĂ: Martine ROURE
Vicepreşedintă

Au intervenit: Günter Verheugen şi Amalia Sartori.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.1 al PV din 03.09.2008, punctul 7.2 al PV din 03.09.2008 şi punctul 7.3 al PV din 03.09.2008.


4. Omologarea de tip a vehiculelor cu propulsie pe bază de hidrogen ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind omologarea tip a motoarelor de vehicule pe bază de hidrogen și de modificare a Directivei 2007/46/CE [COM(2007)0593 - C6-0342/2007 - 2007/0214(COD)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportoare: Anja Weisgerber (A6-0201/2008)

A intervenit Günter Verheugen (vicepreşedinte al Comisiei).

Anja Weisgerber şi-a prezentat raportul.

Au intervenit: Alojz Peterle (raportorul pentru aviz al Comisiei ENVI), Malcolm Harbour, în numele Grupului PPE-DE, Wolfgang Bulfon, în numele Grupului PSE, Vladko Todorov Panayotov, în numele Grupului ALDE, Leopold Józef Rutowicz, în numele Grupului UEN, Jaromír Kohlíček, în numele Grupului GUE/NGL, Andreas Schwab, Arlene McCarthy, Danutė Budreikaitė, Małgorzata Handzlik, Matthias Groote, Bogusław Liberadzki şi Silvia-Adriana Ţicău.

A intervenit în conformitate cu procedura "catch the eye": Bogusław Liberadzki.

Au intervenit: Günter Verheugen şi Anja Weisgerber.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.4 al PV din 03.09.2008.


(Şedinţa, suspendată la 11.00, a fost reluată la 11.30.)

PREZIDEAZĂ: Gérard ONESTA
Vicepreşedinte

5. Comunicarea Preşedintelui

Preşedintele a făcut o declaraţie prin care a exprimat solidaritatea Parlamentului European cu victimele uraganului Gustav în Caraibe.


6. Acordarea unei mai mari atenţii atribuirii de competenţe tinerilor în politicile UE – Cooperarea de urgență pentru regăsirea copiilor dispăruți (declaraţii scrise)

Declaraţia scrisă 0033/2008 depusă de deputaţii Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Marie-Hélène Descamps, Ramona Nicole Mănescu, Christa Prets şi Bart Staes privind acordarea unei mai mari atenţii atribuirii de competenţe tinerilor în politicile UE a întrunit în data de 10.07.2008 semnăturile majorităţii membrilor care compun Parlamentul; prin urmare, ea a fost transmisă, în conformitate cu articolul 116 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, destinatarilor respectivi şi publicată, împreună cu numele semnatarilor, în Textele adoptate ale şedinţei din 02.09.2008 (P6.TA-PROV(2008)0390).

Declaraţia scrisă 0036/2008 depusă de deputaţii Edward McMillan-Scott, Roberta Angelilli, Glenys Kinnock, Evelyne Gebhardt şi Diana Wallis privind cooperarea de urgență pentru regăsirea copiilor dispăruți a întrunit în data de 25.07.2008 semnăturile majorităţii membrilor care compun Parlamentul; prin urmare, ea a fost transmisă, în conformitate cu articolul 116 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, destinatarilor respectivi şi publicată, împreună cu numele semnatarilor, în Textele adoptate ale şedinţei din 02.09.2008 (P6.TA-PROV(2008)0391).


7. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


7.1. Clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor și de modificare a Directivei 67/548/CEE și a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 [COM(2007)0355 - C6-0197/2007 - 2007/0121(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportoare: Amalia Sartori (A6-0140/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2008)0392)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2008)0392)


7.2. Clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor (modificarea Directivelor 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE, 2000/53/CE, 2002/96/CE şi 2004/42/CE ) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivelor 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE ale Consiliului şi a Directivelor 2000/53/CE, 2002/96/CE şi 2004/42/CE pentru a le adapta Regulamentului (CE) nr. … privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor şi de modificare a Directivei 67/548/CEE şi a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 [COM(2007)0611 - C6-0347/2007 - 2007/0212(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportoare: Amalia Sartori (A6-0142/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2008)0393)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2008)0393)


7.3. Clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor (modificarea Regulamentului (CE) nr. 648/2004) ***I (vot)


Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 648/2004 în vederea adaptării acestuia la Regulamentul (CE) nr. … privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor și de modificare a Directivei 67/548/CEE și a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 [COM(2007)0613 - C6-0349/2007 - 2007/0213(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportoare: Amalia Sartori (A6-0141/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat (P6_TA(2008)0394)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2008)0394)


7.4. Omologarea de tip a vehiculelor cu propulsie pe bază de hidrogen ***I (vot)


Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind omologarea tip a motoarelor de vehicule pe bază de hidrogen și de modificare a Directivei 2007/46/CE [COM(2007)0593 - C6-0342/2007 - 2007/0214(COD)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportoare: Anja Weisgerber (A6-0201/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2008)0395)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2008)0395)


7.5. Situaţia din Georgia (vot)


Propuneri de rezoluţii B6-0402/2008, B6-0410/2008, B6-0411/2008, B6-0412/2008, B6-0413/2008 şi B6-0414/2008

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE RC-B6-0402/2008

care înlocuieşte B6-0402/2008, B6-0410/2008, B6-0412/2008, B6-0413/2008 şi B6-0414/2008):

depusă de următorii deputaţi:

Joseph Daul, Elmar Brok, Othmar Karas, Gunnar Hökmark şi José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, în numele Grupului PPE-DE,
Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda şi Adrian Severin, în numele Grupului PSE,
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato, Lydie Polfer, Janusz Onyszkiewicz, István Szent-Iványi, Marielle De Sarnez şi Toomas Savi, în numele Grupului ALDE,
Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Inese Vaidere, Wojciech Roszkowski, Hanna Foltyn-Kubicka şi Dariusz Maciej Grabowski, în numele Grupului UEN,
Daniel Cohn-Bendit, Marie Anne Isler Béguin şi Cem Özdemir, în numele Grupului Verts/ALE.

Adoptat (P6_TA(2008)0396)

Intervenţii privind votarea:

Elmar Brok, în numele Grupului PPE-DE, a propus un amendament oral la punctul 19, care a fost reţinut.

Martin Schulz, în numele Grupului PSE, a precizat poziţia grupului din care face parte cu privire la votul final.

(Propunerea de rezoluţie B6-0411/2008 a devenit caducă.)


7.6. Cadrul comun de referinţă privind dreptul european al contractelor (vot)

Propunere de rezoluţie B6-0374/2008

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2008)0397)


7.7. Raportul special al Ombudsmanului European în urma proiectului de recomandare prezentat Comisiei Europene în plângerea 3453/2005/GG (vot)

Raport privind raportul special al Ombudsmanului European în urma proiectului de recomandare prezentat Comisiei Europene în plângerea nr. 3453/2005/GG [2007/2264(INI)] - Comisia pentru petiţii. Raportor: Proinsias De Rossa (A6-0289/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2008)0398)


7.8. Egalitatea între femei şi bărbaţi - 2008 (vot)

Raport referitor la egalitatea între femei şi bărbaţi - 2008 [2008/2047(INI)] - Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea între sexe. Raportoare: Iratxe García Pérez (A6-0325/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2008)0399)

Intervenţii privind votarea:

Iratxe García Pérez (raportoare) a întrebat dacă Grupul GUE/NGL, autorul amendamentului 5, consideră acest amendament o adăugire la punctul 12 (Preşedintele a constatat că acesta este o adăugire).


7.9. Clonarea animalelor în scopul producţiei de alimente (vot)

Propunere de rezoluţie B6-0373/2008

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2008)0400)

(Şedinţa a fost suspendată la 11.55 în aşteptarea şedinţei solemne.)

PREZIDEAZĂ: Hans-Gert PÖTTERING
Preşedinte


8. Şedinţă solemnă - Costa Rica

De la 12.00 la 12.30, Parlamentul s-a reunit în şedinţă solemnă cu ocazia vizitei lui Óscar Rafael Arias Sánchez, Preşedintele Republicii Costa Rica.


PREZIDEAZĂ: Gérard ONESTA
Vicepreşedinte

9. Votare (continuare)

9.1. Impactul marketingului şi al publicităţii asupra egalităţii dintre femei şi bărbaţi (vot)

Raport privind influența marketingului și a publicității asupra egalității dintre femei şi bărbaţi [2008/2038(INI)] - Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea între sexe. Raportoare: Eva-Britt Svensson (A6-0199/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2008)0401)


10. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 163 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Situaţia din Georgia - RC-B6-0402/2008:

Michl Ebner, Danutė Budreikaitė, Miroslav Mikolášik, Toomas Savi, Bernd Posselt, Bogdan Pęk, Milan Horáček, Charles Tannock, Richard Falbr

Cadrul comun de referinţă privind dreptul european al contractelor - B6-0374/2008:

Bruno Gollnisch

Raport Proinsias De Rossa - A6-0289/2008:

Mario Borghezio

Raport Iratxe García Pérez - A6-0325/2008:

Frank Vanhecke, Christopher Heaton-Harris, Ewa Tomaszewska

Clonarea animalelor în scopul producţiei de alimente - B6-0373/2008:

Hynek Fajmon, Avril Doyle

Raport Eva-Britt Svensson - A6-0199/2008:

Ivo Strejček, Frank Vanhecke, Philip Claeys, Christopher Heaton-Harris.


11. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.


(Şedinţa, suspendată la __[A6284]__, a fost reluată la __[A6285]__.)

PREZIDEAZĂ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vicepreşedinte

12. Componenţa Parlamentului

Autorităţile germane competente au informat că Ulrike Rodust este desemnată în locul lui Willi Piecyk, ca deputată în Parlament, cu efect de la 29.08.2008.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele sale nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestaţie, Ulrike Rodust se bucură de exercitarea deplină a drepturilor sale în Parlament şi în organele acestuia, cu condiţia să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcţie incompatibilă cu cea de deputată în Parlamentul European.


13. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


14. Evaluarea sancţiunilor comunitare prevăzute în cadrul acţiunilor şi politicilor UE în domeniul drepturilor omului (dezbatere)

Raport privind evaluarea sancţiunilor comunitare prevăzute în cadrul acţiunilor şi politicilor UE în domeniul drepturilor omului [2008/2031(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Hélène Flautre (A6-0309/2008)

Hélène Flautre şi-a prezentat raportul.

Au intervenit: Jean-Pierre Jouyet (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Benita Ferrero-Waldner (membră a Comisiei).

Au intervenit: Renate Weber (raportoarea pentru aviz a Comisiei DEVE), Jas Gawronski, în numele Grupului PPE-DE, Maria Eleni Koppa, în numele Grupului PSE, Marco Cappato, în numele Grupului ALDE, Konrad Szymański, în numele Grupului UEN, Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE, Vittorio Agnoletto, în numele Grupului GUE/NGL, Bastiaan Belder, în numele Grupului IND/DEM, Frank Vanhecke, neafiliat, Laima Liucija Andrikienė, Libor Rouček, Janusz Onyszkiewicz, Ģirts Valdis Kristovskis, Erik Meijer, Kinga Gál, Corina Creţu şi Ignasi Guardans Cambó.

PREZIDEAZĂ: Luigi COCILOVO
Vicepreşedinte

Au intervenit: Eoin Ryan, Athanasios Pafilis, Bogusław Sonik, Katrin Saks, Toomas Savi, Ryszard Czarnecki, Maria da Assunção Esteves, Vural Öger, Ramona Nicole Mănescu şi Genowefa Grabowska.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Reinhard Rack, Csaba Sándor Tabajdi şi Zsolt László Becsey.

Au intervenit: Jean-Pierre Jouyet, Benita Ferrero-Waldner şi Hélène Flautre.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.4 al PV din 04.09.2008.


15. Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului - Obiectivul 5: ameliorarea sănătăţii materne (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului - Obiectivul 5: ameliorarea sănătăţii materne

Jean-Pierre Jouyet (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Benita Ferrero-Waldner (membră a Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Filip Kaczmarek, în numele Grupului PPE-DE, Alain Hutchinson, în numele Grupului PSE, Beniamino Donnici, în numele Grupului ALDE, Ewa Tomaszewska, în numele Grupului UEN, Kathalijne Maria Buitenweg, în numele Grupului Verts/ALE, Feleknas Uca, în numele Grupului GUE/NGL, Nils Lundgren, în numele Grupului IND/DEM, Irena Belohorská, neafiliată, Colm Burke, Glenys Kinnock, Toomas Savi, Carlo Casini, Anne Van Lancker, Sophia in 't Veld, Mairead McGuinness, Neena Gill, Edite Estrela şi Françoise Castex.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Marusya Ivanova Lyubcheva, Danutė Budreikaitė, Proinsias De Rossa, Zbigniew Zaleski şi Catherine Stihler.

Au intervenit: Jean-Pierre Jouyet şi Benita Ferrero-Waldner.

PREZIDEAZĂ: Manuel António dos SANTOS
Vicepreşedinte

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Margrete Auken şi Marie-Hélène Aubert, în numele Grupului Verts/ALE, privind ODM şi mortalitatea maternă (B6-0377/2008);

- Colm Burke, John Bowis, Carlo Casini, Nirj Deva şi Filip Kaczmarek, în numele Grupului PPE-DE, privind Obiectivul 5 de Dezvoltare al Mileniului (sănătatea maternă) (B6-0385/2008);

- Beniamino Donnici, Toomas Savi, Renate Weber şi Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, privind mortalitatea maternă înaintea reuniunii ONU la nivel înalt din 25 septembrie privind revizuirea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului (B6-0388/2008);

- Feleknas Uca, Luisa Morgantini, Gabriele Zimmer şi Ilda Figueiredo, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la ODM și mortalitatea maternă (B6-0393/2008);

- Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Glenys Kinnock, Neena Gill şi Anne Van Lancker, în numele Grupului PSE, privind mortalitatea maternă înaintea reuniunii ONU la nivel înalt din 25 septembrie privind revizuirea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului (B6-0395/2008);

- Ewa Tomaszewska, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Adam Bielan şi Mieczysław Edmund Janowski, în numele Grupului UEN, privind Obiectivul 5 de Dezvoltare al Mileniului (sănătatea maternă) (B6-0396/2008).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.5 al PV din 04.09.2008.


16. Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Comisiei)

Parlamentul a examinat o serie de întrebări adresate Comisiei (B6-0457/2008).

Prima parte

Întrebarea 35 (Stavros Arnaoutakis): Crize alimentare în Uniunea Europeană şi protecţia consumatorilor europeni

Androula Vassiliou (membră a Comisiei) a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Stavros Arnaoutakis, Mairead McGuinness şi Danutė Budreikaitė.

Întrebarea 36 (Bilyana Ilieva Raeva): Siguranţa rutieră

Jacques Barrot (vicepreşedinte al Comisiei) a răspuns întrebării, precum şi unei întrebări suplimentare adresate de Bilyana Ilieva Raeva.

Întrebarea 37 este caducă, autorul său fiind absent.

A doua parte

Întrebarea 38 (Emmanouil Angelakas): Informarea şi formarea tinerilor consumatori

Meglena Kuneva (membră a Comisiei) a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Emmanouil Angelakas şi Danutė Budreikaitė.

Întrebarea 39 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Protecţia consumatorilor şi învăţământul

Meglena Kuneva a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Paul Rübig şi Reinhard Rack.

Întrebarea 40 (Giovanna Corda): Plângeri ale consumatorilor referitoare la comerţul electronic

Meglena Kuneva a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Giovanna Corda, Paul Rübig şi Justas Vincas Paleckis.

Întrebarea 42 (Colm Burke): Grafic de performanţă al pieţei interne

Charlie McCreevy (membru al Comisiei) a răspuns întrebării, precum şi unei întrebări suplimentare adresate de Colm Burke.

Întrebarea 43 (Jim Higgins): Sectorul bancar în zonele transfrontaliere

Charlie McCreevy a răspuns întrebării, precum şi unei întrebări suplimentare adresate de Jim Higgins.

Întrebarea 44 (Dimitrios Papadimoulis): Vânzarea Societăţii de telecomunicaţii a Greciei (OTE) şi respingerea unei oferte publice

Charlie McCreevy a răspuns întrebării, precum şi unei întrebări suplimentare adresate de Dimitrios Papadimoulis.

Întrebarea 48 (Georgios Papastamkos): Sinergia în bazinul Mării Negre

Benita Ferrero-Waldner (membră a Comisiei) a răspuns întrebării, precum şi unei întrebări suplimentare adresate de Georgios Papastamkos.

Întrebarea 49 (Robert Evans): Misiuni de observare a alegerilor Uniunii Europene

Benita Ferrero-Waldner a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Robert Evans şi Martin Callanan.

Întrebarea 50 (David Martin): Reţinerea veniturilor fiscale palestiniene de către Israel

Benita Ferrero-Waldner a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de David Martin şi Reinhard Rack.

Întrebările 41, 45 - 47, 51 - 59, 62 - 70 şi 72 - 85 vor primi răspuns în scris (a se vedea anexa Stenogramei).

Timpul afectat întrebărilor adresate Comisiei s-a încheiat.


(Şedinţa, suspendată la 19.10, a fost reluată la 21.00.)

PREZIDEAZĂ: Mario MAURO
Vicepreşedinte

17. Comerţul cu servicii (dezbatere)

Raport privind comerţul cu servicii [2008/2004(INI)] - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportor: Syed Kamall (A6-0283/2008)

Syed Kamall şi-a prezentat raportul.

A intervenit Peter Mandelson (membru al Comisiei).

Au intervenit: Olle Schmidt (raportorul pentru aviz al Comisiei ECON), Zbigniew Zaleski, în numele Grupului PPE-DE, Françoise Castex, în numele Grupului PSE, Ignasi Guardans Cambó, în numele Grupului ALDE, Cristiana Muscardini, în numele Grupului UEN, Caroline Lucas, în numele Grupului Verts/ALE, Helmuth Markov, în numele Grupului GUE/NGL, Georgios Papastamkos, Carlos Carnero González, Mieczysław Edmund Janowski, Jens Holm, Daniel Varela Suanzes-Carpegna şi Glyn Ford.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Reinhard Rack, Harald Ettl, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Roberto Fiore şi Paul Rübig.

Au intervenit: Peter Mandelson şi Syed Kamall.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.6 al PV din 04.09.2008.


18. Cod de conduită pentru sistemele informatizate de rezervare ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un cod de conduită pentru sistemele informatizate de rezervare [COM(2007)0709 - C6-0418/2007 - 2007/0243(COD)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Timothy Kirkhope (A6-0248/2008)

A intervenit Peter Mandelson (membru al Comisiei).

Timothy Kirkhope şi-a prezentat raportul.

Au intervenit: Wolfgang Bulfon (raportorul pentru aviz al Comisiei IMCO), Georg Jarzembowski, în numele Grupului PPE-DE, Robert Evans, în numele Grupului PSE, Eva Lichtenberger, în numele Grupului Verts/ALE, Stanisław Jałowiecki, Gilles Savary, Reinhard Rack, Ulrich Stockmann, Marian-Jean Marinescu, Brian Simpson, Zita Pleštinská şi Silvia-Adriana Ţicău.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Marian Zlotea, Bogusław Liberadzki şi Inés Ayala Sender.

A intervenit Peter Mandelson.

PREZIDEAZĂ: Mechtild ROTHE
Vicepreşedintă

A intervenit Timothy Kirkhope.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.1 al PV din 04.09.2008.


19. O politică portuară europeană (dezbatere)

Raport privind o politică portuară europeană [2008/2007(INI)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Josu Ortuondo Larrea (A6-0308/2008)

Josu Ortuondo Larrea şi-a prezentat raportul.

A intervenit Peter Mandelson (membru al Comisiei)

Au intervenit: Pierre Pribetich (raportorul pentru aviz al Comisiei REGI), Corien Wortmann-Kool, în numele Grupului PPE-DE, Emanuel Jardim Fernandes, în numele Grupului PSE, Anne E. Jensen, în numele Grupului ALDE, Pedro Guerreiro, în numele Grupului GUE/NGL, Johannes Blokland, în numele Grupului IND/DEM, Sylwester Chruszcz, neafiliat, Jim Higgins, Bogusław Liberadzki, Siiri Oviir, Hélène Goudin, Roberto Fiore, Lambert van Nistelrooij, Ramona Nicole Mănescu, Bernard Wojciechowski, Jim Allister şi Margaritis Schinas.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Colm Burke, Marusya Ivanova Lyubcheva, Czesław Adam Siekierski, Silvia-Adriana Ţicău şi Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

A intervenit Josu Ortuondo Larrea.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.7 al PV din 04.09.2008.


20. Transportul de mărfuri în Europa (dezbatere)

Raport privind transportul de mărfuri în Europa [2008/2008(INI)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Michael Cramer (A6-0326/2008)

Michael Cramer şi-a prezentat raportul.

A intervenit Peter Mandelson (membru al Comisiei).

Au intervenit: Georg Jarzembowski, în numele Grupului PPE-DE, Inés Ayala Sender, în numele Grupului PSE, Erik Meijer, în numele Grupului GUE/NGL, Johannes Blokland, în numele Grupului IND/DEM, Silvia-Adriana Ţicău şi Michael Cramer.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.8 al PV din 04.09.2008.


21. Componenţa comisiilor şi delegaţiilor

Preşedintele a primit din partea Grupului PPE-DE şi a Grupului PSE următoarele solicitări de numire:

BUDG: Eleonora Lo Curto

CONT: Eleonora Lo Curto

TRAN: Ulrike Rodust

PECH: Ulrike Rodust

Delegaţia pentru relaţiile cu Adunarea Parlamentară a NATO: Pia Elda Locatelli care îl înlocuieşte pe Paulo Casaca

Delegaţia la Comisia parlamentară mixtă UE-Fosta Republică Iugoslavă Macedonia: Ulrike Rodust.

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nici o obiecţie până la aprobarea prezentului proces-verbal.


22. Apărarea imunităţii parlamentare

Ca urmare a deciziei Parlamentului din 29.03.2007 de a apăra imunitatea lui Giuseppe Gargani în cadrul unei proceduri civile în instanţă înaintea Tribunalului oraşului Roma (punctul 8.3 al PV din 29.03.2007), autorităţile italiene competente au adus la cunoştinţă Parlamentului, în conformitate cu articolul 7 alineatul (9) din Regulament, hotărârea tribunalului de a declara inadmisibilă procedura intentată împotriva lui Giuseppe Gargani.


23. Ordinea de zi a următoarei şedinţe

A fost stabilită ordinea de zi a şedinţei de a doua zi (documentul „Ordinea de zi” PE 411.060/OJJE).


24. Ridicarea şedinţei

Şedinţa a fost ridicată la 23.50.

Harald Rømer

Manuel António dos Santos

Secretar General

Vicepreşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berman, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Fjellner, Flasarová, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, Madeira, Maldeikis, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zwiefka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate