Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 4 september 2008 - Bryssel

ORDFÖRANDESKAP: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat

Sammanträdet öppnades kl. 10.00.

°
° ° °

Talare: Bernd Posselt och Philip Bushill-Matthews tog upp frågan om sammanträdena under sammanträdesperioden september II skulle hållas i Bryssel (talmannen svarade att ett meddelande om läget skulle lämnas efter dagens omröstningar, cirka kl. 12.00).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy