Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 4 септември 2008 г. - Брюксел

2.  Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно търговията с тюленови продукти (COM(2008)0469 - C6-0295/2008 - 2008/0160(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

PECH, ENVI, INTA, IMCO

- Предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 639/2004 относно управлението на риболовни флоти, регистрирани в най-отдалечените райони на Общността (COM(2008)0444 - C6-0298/2008 - 2008/0138(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

подпомагаща :

REGI

- Предложение за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/EC по отношение на намалените ставки на данъка върху добавената стойност (COM(2008)0428 - C6-0299/2008 - 2008/0143(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

IMCO

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 20/2008 - Раздел III - Комисия (N6-0008/2008 - C6-0300/2008 - 2008/2188(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 22/2008 - Раздел III - Комисия (N6-0009/2008 - C6-0301/2008 - 2008/2189(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 23/2008 - Раздел III - Комисия (N6-0010/2008 - C6-0302/2008 - 2008/2190(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 25/2008 - Раздел III - Комисия (N6-0011/2008 - C6-0303/2008 - 2008/2191(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 26/2008 - Раздел III - Комисия (N6-0012/2008 - C6-0304/2008 - 2008/2192(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

Правна информация - Политика за поверителност