Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 4. září 2008 - Brusel

2. Předložení dokumentů

Z Rady a Komise byly předloženy tyto dokumenty:

– Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o obchodování s produkty z tuleňů (KOM(2008)0469 – C6-0295/2008 – 2008/0160(COD))

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

PECH, ENVI, INTA, IMCO

– Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 639/2004 o řízení rybářského loďstva zapsaného v nejvzdálenějších regionech Společenství (KOM(2008)0444 – C6-0298/2008 – 2008/0138(CNS))

předáno

příslušný výbor :

PECH

stanovisko :

REGI

- Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o snížené sazby daně z přidané hodnoty (KOM(2008)0428 - C6-0299/2008 - 2008/0143(CNS))

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

IMCO

- Návrh na převod položek DEC 20/2008 - Oddíl III - Komise (N6-0008/2008 - C6-0300/2008 - 2008/2188(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod položek DEC 22/2008 - Oddíl III - Komise (N6-0009/2008 - C6-0301/2008 - 2008/2189(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod položek DEC 23/2008 - Oddíl III - Komise (N6-0010/2008 - C6-0302/2008 - 2008/2190(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod položek DEC 25/2008 - Oddíl III - Komise (N6-0011/2008 - C6-0303/2008 - 2008/2191(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod položek DEC 26/2008 - Oddíl III - Komise (N6-0012/2008 - C6-0304/2008 - 2008/2192(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

Právní upozornění - Ochrana soukromí