Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 4. syyskuuta 2008 - Bryssel

2. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hyljetuotteiden kaupasta (KOM(2008)0469 - C6-0295/2008 - 2008/0160(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

AGRI

lausuntoa varten :

PECH, ENVI, INTA, IMCO

- Ehdotus neuvoston asetukseksi yhteisön syrjäisimmille alueille rekisteröityjen kalastuslaivastojen hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 639/2004 muuttamisesta (KOM(2008)0444 - C6-0298/2008 - 2008/0138(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

PECH

lausuntoa varten :

REGI

- Ehdotus neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta alennettujen arvonlisäverokantojen osalta (KOM(2008)0428 - C6-0299/2008 - 2008/0143(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

ECON

lausuntoa varten :

IMCO

- Määrärahasiirtoesitys DEC 20/2008 - Pääluokka III - Komissio (N6-0008/2008 - C6-0300/2008 - 2008/2188(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 22/2008 - Pääluokka III - Komissio (N6-0009/2008 - C6-0301/2008 - 2008/2189(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 23/2008 - Pääluokka III - Komissio (N6-0010/2008 - C6-0302/2008 - 2008/2190(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 25/2008 - Pääluokka III - Komissio (N6-0011/2008 - C6-0303/2008 - 2008/2191(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 26/2008 - Pääluokka III - Komissio (N6-0012/2008 - C6-0304/2008 - 2008/2192(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

BUDG

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö