Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 4 september 2008 - Brussel

2. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de handel in zeehondenproducten (COM(2008)0469 - C6-0295/2008 - 2008/0160(COD))

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

PECH, ENVI, INTA, IMCO

- Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 639/2004 betreffende het beheer van de in ultraperifere gebieden geregistreerde vissersvloten (COM(2008)0444 - C6-0298/2008 - 2008/0138(CNS))

verwezen naar

ten principale :

PECH

advies :

REGI

- Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat verlaagde btw-tarieven betreft (COM(2008)0428 - C6-0299/2008 - 2008/0143(CNS))

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

IMCO

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC20/2008 - Afdeling III – Commissie (N6-0008/2008 - C6-0300/2008 - 2008/2188(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 22/2008 - Afdeling III – Commissie (N6-0009/2008 - C6-0301/2008 - 2008/2189(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 23/2008 - Afdeling III – Commissie (N6-0010/2008 - C6-0302/2008 - 2008/2190(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 25/2008 - Afdeling III – Commissie (N6-0011/2008 - C6-0303/2008 - 2008/2191(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 26/2008 - Afdeling III – Commissie (N6-0012/2008 - C6-0304/2008 - 2008/2192(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

Juridische mededeling - Privacybeleid