Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 4 września 2008 r. - Bruksela

2. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady w sprawie handlu produktami z fok (COM(2008)0469 - C6-0295/2008 - 2008/0160(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

PECH, ENVI, INTA, IMCO

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 639/2004 w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w najbardziej oddalonych regionach Wspólnoty (COM(2008)0444 - C6-0298/2008 - 2008/0138(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

PECH

opinia :

REGI

- Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w zakresie stawek obniżonych podatku od wartości dodanej (COM(2008)0428 - C6-0299/2008 - 2008/0143(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

IMCO

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 20/2008 - Sekcja III - Komisja (N6-0008/2008 - C6-0300/2008 - 2008/2188(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 22/2008 - Sekcja III - Komisja (N6-0009/2008 - C6-0301/2008 - 2008/2189(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 23/2008 - Sekcja III - Komisja (N6-0010/2008 - C6-0302/2008 - 2008/2190(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 25/2008 - Sekcja III - Komisja (N6-0011/2008 - C6-0303/2008 - 2008/2191(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 26/2008 - Sekcja III - Komisja (N6-0012/2008 - C6-0304/2008 - 2008/2192(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności