Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 4. septembra 2008 - Brusel

2. Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady týkajúceho sa obchodovania s výrobkami z tuleňov (KOM(2008)0469 - C6-0295/2008 - 2008/0160(COD))

pridelené

gestorský :

AGRI

stanovisko :

PECH, ENVI, INTA, IMCO

- Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 639/2004 o riadení rybárskych flotíl zaregistrovaných v najvzdialenejších regiónoch Spoločenstva (KOM(2008)0444 - C6-0298/2008 - 2008/0138(CNS))

pridelené

gestorský :

PECH

stanovisko :

REGI

- Návrh smernice Rady , ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o znížené sadzby dane z pridanej hodnoty (KOM(2008)0428 - C6-0299/2008 - 2008/0143(CNS))

pridelené

gestorský :

ECON

stanovisko :

IMCO

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 20/2008 - Oddiel III - Komisia (N6-0008/2008 - C6-0300/2008 - 2008/2188(GBD))

pridelené

gestorský :

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 22/2008 - Oddiel III - Komisia (N6-0009/2008 - C6-0301/2008 - 2008/2189(GBD))

pridelené

gestorský :

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 23/2008 - Oddiel III - Komisia (N6-0010/2008 - C6-0302/2008 - 2008/2190(GBD))

pridelené

gestorský :

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 25/2008 - Oddiel III - Komisia (N6-0011/2008 - C6-0303/2008 - 2008/2191(GBD))

pridelené

gestorský :

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 26/2008 - Oddiel III - Komisia (N6-0012/2008 - C6-0304/2008 - 2008/2192(GBD))

pridelené

gestorský :

BUDG

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia