Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 4 september 2008 - Bryssel

2. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om handel med sälprodukter (KOM(2008)0469 - C6-0295/2008 - 2008/0160(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

rådgivande utskott :

PECH, ENVI, INTA, IMCO

- Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 639/2004 om förvaltning av fiskeflottor som är registrerade i gemenskapens yttersta randområden (KOM(2008)0444 - C6-0298/2008 - 2008/0138(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PECH

rådgivande utskott :

REGI

- Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG i fråga om reducerade mervärdesskattesatser (KOM(2008)0428 - C6-0299/2008 - 2008/0143(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

IMCO

- Förslag till anslagsöverföring DEC 20/2008 - Avsnitt III - Kommissionen (N6-0008/2008 - C6-0300/2008 - 2008/2188(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 22/2008 - Avsnitt III - Kommissionen (N6-0009/2008 - C6-0301/2008 - 2008/2189(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 23/2008 - Avsnitt III - Kommissionen (N6-0010/2008 - C6-0302/2008 - 2008/2190(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 25/2008 - Avsnitt III - Kommissionen (N6-0011/2008 - C6-0303/2008 - 2008/2191(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 26/2008 - Avsnitt III - Kommissionen (N6-0012/2008 - C6-0304/2008 - 2008/2192(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy