Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/2607(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B6-0343/2008

Debaty :

PV 04/09/2008 - 3

Głosowanie :

PV 04/09/2008 - 7.3
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0404

Protokół
Czwartek, 4 września 2008 r. - Bruksela

3. Więźniowie palestyńscy w Izraelu (złożone projekty rezolucji)

Pytanie ustne (O-0040/2008), które zadali Luisa Morgantini, Hélène Flautre, Richard Howitt, Thijs Berman, Kyriacos Triantaphyllides, Proinsias De Rossa, Pasqualina Napoletano, Margrete Auken, Jean Lambert, Marios Matsakis, David Hammerstein, Jill Evans, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Philippe Morillon, Chris Davies, Vincenzo Aita, Françoise Castex, Caroline Lucas, Antonio Masip Hidalgo, Alyn Smith, Ana Maria Gomes, Karin Scheele, Alain Hutchinson, Marco Cappato, John Bowis, Giovanni Berlinguer, Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto, Frieda Brepoels, Mauro Zani, Umberto Guidoni, Luigi Cocilovo, Linda McAvan, Alessandro Battilocchio, Nicholson of Winterbourne, Francis Wurtz, Tokia Saïfi, Edward McMillan-Scott, Emilio Menéndez del Valle, Ioannis Kasoulides, Véronique De Keyser, Kader Arif, Béatrice Patrie i Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, do Rady: Palestyńscy więźniowie w izraelskich więzieniach (B6-0166/2008)

Pytanie ustne (O-0041/2008), które zadali Luisa Morgantini, Hélène Flautre, Richard Howitt, Thijs Berman, Kyriacos Triantaphyllides, Proinsias De Rossa, Pasqualina Napoletano, Margrete Auken, Jean Lambert, Marios Matsakis, David Hammerstein, Jill Evans, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Philippe Morillon, Chris Davies, Vincenzo Aita, Françoise Castex, Caroline Lucas, Antonio Masip Hidalgo, Alyn Smith, Ana Maria Gomes, Karin Scheele, Alain Hutchinson, Marco Cappato, John Bowis, Giovanni Berlinguer, Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto, Frieda Brepoels, Mauro Zani, Umberto Guidoni, Luigi Cocilovo, Linda McAvan, Alessandro Battilocchio, Nicholson of Winterbourne, Francis Wurtz, Tokia Saïfi, Edward McMillan-Scott, Emilio Menéndez del Valle, Ioannis Kasoulides, Véronique De Keyser, Kader Arif, Béatrice Patrie i Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, do Komisji: Palestyńscy więźniowie w izraelskich więzieniach (B6-0167/2008)

Debata odbyła się dnia 09.07.2008 (pkt 15 protokołu z dnia 09.07.2008).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 108 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Francis Wurtz, Luisa Morgantini, Kyriacos Triantaphyllides, Umberto Guidoni, Miguel Portas i Bairbre de Brún w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji więźniów palestyńskich w więzieniach w Izraelu (B6-0343/2008);

- Marco Cappato, Sarah Ludford, Elizabeth Lynne, Ignasi Guardans Cambó i Olle Schmidt w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji więźniów palestyńskich w więzieniach w Izraelu (B6-0380/2008);

- Pasqualina Napoletano i Véronique De Keyser w imieniu grupy PSE, w sprawie sytuacji więźniów palestyńskich w więzieniach w Izraelu (B6-0381/2008);

- Hélène Flautre, Margrete Auken, Caroline Lucas, David Hammerstein, Jill Evans i Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji więźniów palestyńskich w więzieniach w Izraelu (B6-0382/2008);

- Charles Tannock, Jana Hybášková, Patrick Gaubert iVito Bonsignore w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie sytuacji więźniów palestyńskich w więzieniach w Izraelu (B6-0415/2008);

- Brian Crowley, Roberta Angelilli, Eugenijus Maldeikis i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy UEN, w sprawie sytuacji więźniów palestyńskich w więzieniach w Izraelu (B6-0416/2008).

Głosowanie: pkt 7.3 protokołu z dnia 04.09.2008.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności