Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/2607(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B6-0343/2008

Dezbateri :

PV 04/09/2008 - 3

Voturi :

PV 04/09/2008 - 7.3
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0404

Proces-verbal
Joi, 4 septembrie 2008 - Bruxelles

3. Prizonieri palestinieni în Israel (propuneri de rezoluţie depuse)

Întrebare orală (O-0040/2008) adresată deLuisa Morgantini, Hélène Flautre, Richard Howitt, Thijs Berman, Kyriacos Triantaphyllides, Proinsias De Rossa, Pasqualina Napoletano, Margrete Auken, Jean Lambert, Marios Matsakis, David Hammerstein, Jill Evans, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Philippe Morillon, Chris Davies, Vincenzo Aita, Françoise Castex, Caroline Lucas, Antonio Masip Hidalgo, Alyn Smith, Ana Maria Gomes, Karin Scheele, Alain Hutchinson, Marco Cappato, John Bowis, Giovanni Berlinguer, Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto, Frieda Brepoels, Mauro Zani, Umberto Guidoni, Luigi Cocilovo, Linda McAvan, Alessandro Battilocchio, Nicholson of Winterbourne, Francis Wurtz, Tokia Saïfi, Edward McMillan-Scott, Emilio Menéndez del Valle, Ioannis Kasoulides, Véronique De Keyser, Kader Arif, Béatrice Patrie şi Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Consiliului: Prizonierii palestinieni din Israel (B6-0166/2008)

Întrebare orală (O-0041/2008) adresată deLuisa Morgantini, Hélène Flautre, Richard Howitt, Thijs Berman, Kyriacos Triantaphyllides, Proinsias De Rossa, Pasqualina Napoletano, Margrete Auken, Jean Lambert, Marios Matsakis, David Hammerstein, Jill Evans, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Philippe Morillon, Chris Davies, Vincenzo Aita, Françoise Castex, Caroline Lucas, Antonio Masip Hidalgo, Alyn Smith, Ana Maria Gomes, Karin Scheele, Alain Hutchinson, Marco Cappato, John Bowis, Giovanni Berlinguer, Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto, Frieda Brepoels, Mauro Zani, Umberto Guidoni, Luigi Cocilovo, Linda McAvan, Alessandro Battilocchio, Nicholson of Winterbourne, Francis Wurtz, Tokia Saïfi, Edward McMillan-Scott, Emilio Menéndez del Valle, Ioannis Kasoulides, Véronique De Keyser, Kader Arif, Béatrice Patrie şi Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Comisiei: Prizonierii palestinieni din Israel (B6-0167/2008)

Dezbaterea a avut loc la 09.07.2008 (punctul 15 al PV din 09.07.2008).

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Francis Wurtz, Luisa Morgantini, Kyriacos Triantaphyllides, Umberto Guidoni, Miguel Portas şi Bairbre de Brún, în numele Grupului GUE/NGL, privind situația prizonierilor palestinieni din închisorile israeliene (B6-0343/2008);

- Marco Cappato, Sarah Ludford, Elizabeth Lynne, Ignasi Guardans Cambó şi Olle Schmidt, în numele Grupului ALDE, referitoare la situaţia prizonierilor palestinieni din închisorile israeliene (B6-0380/2008);

- Pasqualina Napoletano şi Véronique De Keyser, în numele Grupului PSE, referitoare la situaţia prizonierilor palestinieni din închisorile israeliene (B6-0381/2008);

- Hélène Flautre, Margrete Auken, Caroline Lucas, David Hammerstein, Jill Evans şi Daniel Cohn-Bendit, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situaţia prizonierilor palestinieni din închisorile israeliene (B6-0382/2008);

- Charles Tannock, Jana Hybášková, Patrick Gaubert şi Vito Bonsignore, în numele Grupului PPE-DE, privind situaţia prizonierilor palestinieni din închisorile israeliene (B6-0415/2008);

- Brian Crowley, Roberta Angelilli, Eugenijus Maldeikis şi Ryszard Czarnecki, în numele Grupului UEN, privind situația prizonierilor palestinieni din închisorile israeliene (B6-0416/2008).

Vot: punctul 7.3 al PV din 04.09.2008.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate