Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2607(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0343/2008

Rozpravy :

PV 04/09/2008 - 3

Hlasovanie :

PV 04/09/2008 - 7.3
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0404

Zápisnica
Štvrtok, 4. septembra 2008 - Brusel

3. Palestínski väzni v Izraeli (predložené návrhy uznesení)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0040/2008), ktorú položili Luisa Morgantini, Hélène Flautre, Richard Howitt, Thijs Berman, Kyriacos Triantaphyllides, Proinsias De Rossa, Pasqualina Napoletano, Margrete Auken, Jean Lambert, Marios Matsakis, David Hammerstein, Jill Evans, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Philippe Morillon, Chris Davies, Vincenzo Aita, Françoise Castex, Caroline Lucas, Antonio Masip Hidalgo, Alyn Smith, Ana Maria Gomes, Karin Scheele, Alain Hutchinson, Marco Cappato, John Bowis, Giovanni Berlinguer, Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto, Frieda Brepoels, Mauro Zani, Umberto Guidoni, Luigi Cocilovo, Linda McAvan, Alessandro Battilocchio, Nicholson of Winterbourne, Francis Wurtz, Tokia Saïfi, Edward McMillan-Scott, Emilio Menéndez del Valle, Ioannis Kasoulides, Véronique De Keyser, Kader Arif, Béatrice Patrie a Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, pre Radu: Palestínski väzni v izraelských väzniciach (B6-0166/2008)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0041/2008), ktorú položili Luisa Morgantini, Hélène Flautre, Richard Howitt, Thijs Berman, Kyriacos Triantaphyllides, Proinsias De Rossa, Pasqualina Napoletano, Margrete Auken, Jean Lambert, Marios Matsakis, David Hammerstein, Jill Evans, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Philippe Morillon, Chris Davies, Vincenzo Aita, Françoise Castex, Caroline Lucas, Antonio Masip Hidalgo, Alyn Smith, Ana Maria Gomes, Karin Scheele, Alain Hutchinson, Marco Cappato, John Bowis, Giovanni Berlinguer, Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto, Frieda Brepoels, Mauro Zani, Umberto Guidoni, Luigi Cocilovo, Linda McAvan, Alessandro Battilocchio, Nicholson of Winterbourne, Francis Wurtz, Tokia Saïfi, Edward McMillan-Scott, Emilio Menéndez del Valle, Ioannis Kasoulides, Véronique De Keyser, Kader Arif, Béatrice Patrie a Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, pre Komisiu: Palestínski väzni v izraelských väzniciach (B6-0167/2008)

Rozprava sa konala 9.7.2008 (bod 15 zápisnice zo dňa 09.07.2008).

Návrhy uznesení na ukončenie rozpravy podané podľa článku 108 ods. 5 rokovacieho poriadku:

- Francis Wurtz, Luisa Morgantini, Kyriacos Triantaphyllides, Umberto Guidoni, Miguel Portas a Bairbre de Brún za skupinu GUE/NGL, o situácii palestínskych väzňov v izraelských väzniciach (B6-0343/2008);

- Marco Cappato, Sarah Ludford, Elizabeth Lynne, Ignasi Guardans Cambó a Olle Schmidt za skupinu ALDE, o situácii palestínskych väzňov v izraelských väzeniach (B6-0380/2008);

- Pasqualina Napoletano a Véronique De Keyser za skupinu PSE, o situácii palestínskych väzňov v izraelských väzeniach (B6-0381/2008);

- Hélène Flautre, Margrete Auken, Caroline Lucas, David Hammerstein, Jill Evans a Daniel Cohn-Bendit, za skupinu Verts/ALE o situácii palestínskych väzňov v izraelských väzeniach (B6-0382/2008).

- Charles Tannock, Jana Hybášková, Patrick Gaubert a Vito Bonsignore za skupinu PPE-DE, o situácii palestínskych väzňov v izraelských väzeniach (B6-0415/2008);

- Brian Crowley, Roberta Angelilli, Eugenijus Maldeikis a Ryszard Czarnecki za skupinu UEN, o situácii palestínskych väzňov v izraelských väzeniach (B6-0416/2008).

Hlasovanie: bod 7.3 zápisnice zo dňa 04.09.2008.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia