Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2607(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0343/2008

Debatter :

PV 04/09/2008 - 3

Omröstningar :

PV 04/09/2008 - 7.3
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0404

Protokoll
Torsdagen den 4 september 2008 - Bryssel

3. Palestinska fångar i Israel (ingivna resolutionsförslag)

Muntlig fråga (O-0040/2008) från Luisa Morgantini, Hélène Flautre, Richard Howitt, Thijs Berman, Kyriacos Triantaphyllides, Proinsias De Rossa, Pasqualina Napoletano, Margrete Auken, Jean Lambert, Marios Matsakis, David Hammerstein, Jill Evans, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Philippe Morillon, Chris Davies, Vincenzo Aita, Françoise Castex, Caroline Lucas, Antonio Masip Hidalgo, Alyn Smith, Ana Maria Gomes, Karin Scheele, Alain Hutchinson, Marco Cappato, John Bowis, Giovanni Berlinguer, Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto, Frieda Brepoels, Mauro Zani, Umberto Guidoni, Luigi Cocilovo, Linda McAvan, Alessandro Battilocchio, Nicholson of Winterbourne, Francis Wurtz, Tokia Saïfi, Edward McMillan-Scott, Emilio Menéndez del Valle, Ioannis Kasoulides, Véronique De Keyser, Kader Arif, Béatrice Patrie och Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, till rådet: Palestinska fångar i israeliska fängelser (B6-0166/2008)

Muntlig fråga (O-0041/2008) från Luisa Morgantini, Hélène Flautre, Richard Howitt, Thijs Berman, Kyriacos Triantaphyllides, Proinsias De Rossa, Pasqualina Napoletano, Margrete Auken, Jean Lambert, Marios Matsakis, David Hammerstein, Jill Evans, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Philippe Morillon, Chris Davies, Vincenzo Aita, Françoise Castex, Caroline Lucas, Antonio Masip Hidalgo, Alyn Smith, Ana Maria Gomes, Karin Scheele, Alain Hutchinson, Marco Cappato, John Bowis, Giovanni Berlinguer, Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto, Frieda Brepoels, Mauro Zani, Umberto Guidoni, Luigi Cocilovo, Linda McAvan, Alessandro Battilocchio, Nicholson of Winterbourne, Francis Wurtz, Tokia Saïfi, Edward McMillan-Scott, Emilio Menéndez del Valle, Ioannis Kasoulides, Véronique De Keyser, Kader Arif, Béatrice Patrie och Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, till kommissionen: Palestinska fångar i israeliska fängelser (B6-0167/2008)

Debatten hölls den 09.07.2008 (punkt 15 i protokollet av den 09.07.2008).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 108.5 i arbetsordningen):

- Francis Wurtz, Luisa Morgantini, Kyriacos Triantaphyllides, Umberto Guidoni, Miguel Portas och Bairbre de Brún för GUE/NGL-gruppen, om situationen för palestinska fångar i israeliska fängelser (B6-0343/2008);

- Marco Cappato, Sarah Ludford, Elizabeth Lynne, Ignasi Guardans Cambó och Olle Schmidt för ALDE-gruppen, om situationen för palestinska fångar i israeliska fängelser (B6-0380/2008);

- Pasqualina Napoletano och Véronique De Keyser för PSE-gruppen, om situationen för palestinska fångar i israeliska fängelser (B6-0381/2008);

- Hélène Flautre, Margrete Auken, Caroline Lucas, David Hammerstein, Jill Evans och Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen om situationen för palestinska fångar i israeliska fängelser (B6-0382/2008).

- Charles Tannock, Jana Hybášková, Patrick Gaubert och Vito Bonsignore för PPE-DE-gruppen, om situationen för palestinska fångar i israeliska fängelser (B6-0415/2008);

- Brian Crowley, Roberta Angelilli, Eugenijus Maldeikis och Ryszard Czarnecki för UEN-gruppen, om situationen för palestinska fångar i israeliska fängelser (B6-0416/2008).

Omröstning: punkt 7.3 i protokollet av den 04.09.2008.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy