Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2252(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0260/2008

Внесени текстове :

A6-0260/2008

Разисквания :

PV 04/09/2008 - 4
CRE 04/09/2008 - 4

Гласувания :

PV 04/09/2008 - 7.9
CRE 04/09/2008 - 7.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0410

Протокол
Четвъртък, 4 септември 2008 г. - Брюксел

4. Средносрочен преглед на Европейския план за действие в областта на околната среда и здравето 2004-2010 г. (разискване)
CRE

Доклад относно „Средносрочен преглед на Европейския план за действие в областта на околната среда и здравето 2004-2010 г.“ [2007/2252(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Frédérique Ries (A6-0260/2008)

Frédérique Ries представи доклада.

Изказаха се: Nathalie Kosciusko-Morizet (действащ председател на Съвета) и Stavros Dimas (член на Комисията).

Изказаха се: Françoise Grossetête, от името на групата PPE-DE, Anne Ferreira, от името на групата PSE, Lena Ek, от името на групата ALDE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, от името на групата UEN, Hiltrud Breyer, от името на групата Verts/ALE, Bairbre de Brún, от името на групата GUE/NGL, Irena Belohorská, независим член на ЕП, Avril Doyle, Evangelia Tzampazi, Janusz Wojciechowski, Satu Hassi, Jana Bobošíková, Edite Estrela, Luca Romagnoli, Silvia-Adriana Ţicău, Daciana Octavia Sârbu и Genowefa Grabowska.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Miroslav Mikolášik и Silvia-Adriana Ţicău.

Изказаха се: Nathalie Kosciusko-Morizet и Stavros Dimas.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alejo VIDAL-QUADRAS
Заместник-председател

Изказа се Frédérique Ries.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.9 от протокола от 04.09.2008.

Правна информация - Политика за поверителност