Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2007/2252(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0260/2008

Ingediende teksten :

A6-0260/2008

Debatten :

PV 04/09/2008 - 4
CRE 04/09/2008 - 4

Stemmingen :

PV 04/09/2008 - 7.9
CRE 04/09/2008 - 7.9
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0410

Notulen
Donderdag 4 september 2008 - Brussel

4. Tussentijdse evaluatie van het Europees actieplan voor milieu en gezondheid 2004-2010 (debat)
CRE

Verslag over "Tussentijdse evaluatie van het Europees actieplan voor milieu en gezondheid 2004-2010" [2007/2252(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Frédérique Ries (A6-0260/2008)

Frédérique Ries leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Nathalie Kosciusko-Morizet (fungerend voorzitter van de Raad) en Stavros Dimas (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Françoise Grossetête, namens de PPE-DE-Fractie, Anne Ferreira, namens de PSE-Fractie, Lena Ek, namens de ALDE-Fractie, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, namens de UEN-Fractie, Hiltrud Breyer, namens de Verts/ALE-Fractie, Bairbre de Brún, namens de GUE/NGL-Fractie, Irena Belohorská, niet-ingeschrevene, Avril Doyle, Evangelia Tzampazi, Janusz Wojciechowski, Satu Hassi, Jana Bobošíková, Edite Estrela, Luca Romagnoli, Silvia-Adriana Ţicău, Daciana Octavia Sârbu en Genowefa Grabowska.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Miroslav Mikolášik en Silvia-Adriana Ţicău.

Het woord wordt gevoerd door Nathalie Kosciusko-Morizet en Stavros Dimas.

VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Frédérique Ries.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.9 van de notulen van 04.09.2008.

Juridische mededeling - Privacybeleid