Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/2252(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0260/2008

Teksty złożone :

A6-0260/2008

Debaty :

PV 04/09/2008 - 4
CRE 04/09/2008 - 4

Głosowanie :

PV 04/09/2008 - 7.9
CRE 04/09/2008 - 7.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0410

Protokół
Czwartek, 4 września 2008 r. - Bruksela

4. Śródokresowy przegląd Europejskiego planu działania na rzecz środowiska i zdrowia na lata 2004-2010 (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie śródokresowego przeglądu Europejskiego planu działania na rzecz środowiska i zdrowia na lata 2004-2010 [2007/2252(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Frédérique Ries (A6-0260/2008)

Frédérique Ries przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrali: Nathalie Kosciusko-Morizet (urzędująca przewodnicząca Rady) i Stavros Dimas (członek Komisji).

Głos zabrali: Françoise Grossetête w imieniu grupy PPE-DE, Anne Ferreira w imieniu grupy PSE, Lena Ek w imieniu grupy ALDE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk w imieniu grupy UEN, Hiltrud Breyer w imieniu grupy Verts/ALE, Bairbre de Brún w imieniu grupy GUE/NGL, Irena Belohorská niezrzeszona, Avril Doyle, Evangelia Tzampazi, Janusz Wojciechowski, Satu Hassi, Jana Bobošíková, Edite Estrela, Luca Romagnoli, Silvia-Adriana Ţicău, Daciana Octavia Sârbu i Genowefa Grabowska.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Miroslav Mikolášik i Silvia-Adriana Ţicău.

Głos zabrali: Nathalie Kosciusko-Morizet i Stavros Dimas.

PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Frédérique Ries.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.9 protokołu z dnia 04.09.2008.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności