Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/2252(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0260/2008

Predkladané texty :

A6-0260/2008

Rozpravy :

PV 04/09/2008 - 4
CRE 04/09/2008 - 4

Hlasovanie :

PV 04/09/2008 - 7.9
CRE 04/09/2008 - 7.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0410

Zápisnica
Štvrtok, 4. septembra 2008 - Brusel

4. Hodnotenie európskeho akčného plánu pre životné prostredie a zdravie na obdobie rokov 2004 – 2010 v polovici trvania (rozprava)
Doslovný zápis

Správa: Hodnotenie európskeho akčného plánu pre životné prostredie a zdravie na obdobie rokov 2004 – 2010 v polovici trvania [2007/2252(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa Frédérique Ries (A6-0260/2008)

Frédérique Ries uviedla správu.

Vystúpili títo poslanci: Nathalie Kosciusko-Morizet (úradujúca predsedníčka Rady) a Stavros Dimas (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Françoise Grossetête za skupinu PPE-DE, Anne Ferreira za skupinu PSE, Lena Ek za skupinu ALDE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk za skupinu UEN, Hiltrud Breyer za skupinu Verts/ALE, Bairbre de Brún za skupinu GUE/NGL, Irena Belohorská nezávislá poslankyňa, Avril Doyle, Evangelia Tzampazi, Janusz Wojciechowski, Satu Hassi, Jana Bobošíková, Edite Estrela, Luca Romagnoli, Silvia-Adriana Ţicău, Daciana Octavia Sârbu a Genowefa Grabowska.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Miroslav Mikolášik a Silvia-Adriana Ţicău.

Vystúpili títo poslanci: Nathalie Kosciusko-Morizet a Stavros Dimas.

PREDSEDNÍCTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredseda

V rozprave vystúpila Frédérique Ries.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.9 zápisnice zo dňa 04.09.2008.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia