Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/2252(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0260/2008

Ingivna texter :

A6-0260/2008

Debatter :

PV 04/09/2008 - 4
CRE 04/09/2008 - 4

Omröstningar :

PV 04/09/2008 - 7.9
CRE 04/09/2008 - 7.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0410

Protokoll
Torsdagen den 4 september 2008 - Bryssel

4. Halvtidsöversyn av den europeiska handlingsplanen för miljö och hälsa 2004–2010 (debatt)
CRE

Betänkande om halvtidsöversynen av den europeiska handlingsplanen för miljö och hälsa 2004–2010 [2007/2252(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Frédérique Ries (A6-0260/2008)

Frédérique Ries redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Nathalie Kosciusko-Morizet (rådets tjänstgörande ordförande) och Stavros Dimas (ledamot av kommissionen).

Talare: Françoise Grossetête för PPE-DE-gruppen, Anne Ferreira för PSE-gruppen, Lena Ek för ALDE-gruppen, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk för UEN-gruppen, Hiltrud Breyer för Verts/ALE-gruppen, Bairbre de Brún för GUE/NGL-gruppen, Irena Belohorská, grupplös, Avril Doyle, Evangelia Tzampazi, Janusz Wojciechowski, Satu Hassi, Jana Bobošíková, Edite Estrela, Luca Romagnoli, Silvia-Adriana Ţicău, Daciana Octavia Sârbu och Genowefa Grabowska.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Miroslav Mikolášik och Silvia-Adriana Ţicău.

Talare: Nathalie Kosciusko-Morizet och Stavros Dimas.

ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman

Talare: Frédérique Ries.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.9 i protokollet av den 04.09.2008.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy