Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-0070/2008

Внесени текстове :

O-0070/2008 (B6-0455/2008)

Разисквания :

PV 04/09/2008 - 5
CRE 04/09/2008 - 5

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Четвъртък, 4 септември 2008 г. - Брюксел

5. Опазване на почвите (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0070/2008) зададен от Miroslav Ouzký, от името на комисията ENVI, към Съвета: Напредък в Съвета по отношение на рамковата директива за опазване на почвите (B6-0455/2008)

Miroslav Ouzký разви въпроса, изискващ устен отговор.

Nathalie Kosciusko-Morizet (действащ председател на Съвета) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказаха се: Cristina Gutiérrez-Cortines, от името на групата PPE-DE, Inés Ayala Sender, от името на групата PSE, Jan Mulder, от името на групата ALDE, Janusz Wojciechowski, от името на групата UEN, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, от името на групата Verts/ALE, Ilda Figueiredo, от името на групата GUE/NGL, Françoise Grossetête, Edite Estrela, Neil Parish, Glenis Willmott, Hartmut Nassauer, Csaba Sándor Tabajdi, Ioannis Gklavakis и Czesław Adam Siekierski.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Mairead McGuinness, James Nicholson, Reinhard Rack, Jim Allister и Robert Sturdy.

Изказаха се: Nathalie Kosciusko-Morizet и Stavros Dimas.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност