Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-0070/2008

Indgivne tekster :

O-0070/2008 (B6-0455/2008)

Forhandlinger :

PV 04/09/2008 - 5
CRE 04/09/2008 - 5

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Protokol
Torsdag den 4. september 2008 - Bruxelles

5. Beskyttelse af jordbunden (forhandling)
CRE

Mundtlig forespørgsel (O-0070/2008) af Miroslav Ouzký for ENVI til Rådet: Fremskridt i Rådets arbejde med rammedirektivet om beskyttelse af jordbunden (B6-0455/2008)

Miroslav Ouzký begrundede den mundtlige forespørgsel.

Nathalie Kosciusko-Morizet (formand for Rådet) besvarede den mundtlige forespørgsel.

Talere: Cristina Gutiérrez-Cortines for PPE-DE-Gruppen, Inés Ayala Sender for PSE-Gruppen, Jan Mulder for ALDE-Gruppen, Janusz Wojciechowski for UEN-Gruppen, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf for Verts/ALE-Gruppen, Ilda Figueiredo for GUE/NGL-Gruppen, Françoise Grossetête, Edite Estrela, Neil Parish, Glenis Willmott, Hartmut Nassauer, Csaba Sándor Tabajdi, Ioannis Gklavakis og Czesław Adam Siekierski.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Mairead McGuinness, James Nicholson, Reinhard Rack, Jim Allister og Robert Sturdy.

Talere: Nathalie Kosciusko-Morizet og Stavros Dimas.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik