Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-0070/2008

Ingediende teksten :

O-0070/2008 (B6-0455/2008)

Debatten :

PV 04/09/2008 - 5
CRE 04/09/2008 - 5

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Donderdag 4 september 2008 - Brussel

5. Bodembescherming (debat)
Volledige verslagen

Mondelinge vraag (O-0070/2008) van Miroslav Ouzký, namens de Commissie ENVI, aan de Raad: Stand van zaken bij de behandeling van de kaderrichtlijn inzake bodembescherming door de Raad (B6-0455/2008)

Miroslav Ouzký licht de mondelinge vraag toe.

Nathalie Kosciusko-Morizet (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt de vraag

Het woord wordt gevoerd door Cristina Gutiérrez-Cortines, namens de PPE-DE-Fractie, Inés Ayala Sender, namens de PSE-Fractie, Jan Mulder, namens de ALDE-Fractie, Janusz Wojciechowski, namens de UEN-Fractie, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, namens de Verts/ALE-Fractie, Ilda Figueiredo, namens de GUE/NGL-Fractie, Françoise Grossetête, Edite Estrela, Neil Parish, Glenis Willmott, Hartmut Nassauer, Csaba Sándor Tabajdi, Ioannis Gklavakis en Czesław Adam Siekierski.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Mairead McGuinness, James Nicholson, Reinhard Rack, Jim Allister en Robert Sturdy.

Het woord wordt gevoerd door Nathalie Kosciusko-Morizet en Stavros Dimas.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid