Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-0070/2008

Ingivna texter :

O-0070/2008 (B6-0455/2008)

Debatter :

PV 04/09/2008 - 5
CRE 04/09/2008 - 5

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 4 september 2008 - Bryssel

5. Markskydd (debatt)
CRE

Muntlig fråga (O-0070/2008) från Miroslav Ouzký, för utskottet ENVI, till rådet: Rådets framsteg i fråga om ramdirektivet om markskydd (B6-0455/2008)

Miroslav Ouzký utvecklade den muntliga frågan.

Nathalie Kosciusko-Morizet (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade den muntliga frågan.

Talare: Cristina Gutiérrez-Cortines för PPE-DE-gruppen, Inés Ayala Sender för PSE-gruppen, Jan Mulder för ALDE-gruppen, Janusz Wojciechowski för UEN-gruppen, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf för Verts/ALE-gruppen, Ilda Figueiredo för GUE/NGL-gruppen, Françoise Grossetête, Edite Estrela, Neil Parish, Glenis Willmott, Hartmut Nassauer, Csaba Sándor Tabajdi, Ioannis Gklavakis och Czesław Adam Siekierski.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Mairead McGuinness, James Nicholson, Reinhard Rack, Jim Allister och Robert Sturdy.

Talare: Nathalie Kosciusko-Morizet och Stavros Dimas.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy