Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 4. září 2008 - Brusel

PŘEDSEDNICTVÍ: Hans-Gert PÖTTERING
předseda

6. Oprava (článek 204a jednacího řádu)
CRE

Příslušný výbor předložil následující opravu k textu přijatému Evropským parlamentem:

- Oprava k postoji Evropského parlamentu přijatém ve druhém čtení dne 19. června 2008 ke společnému postoji Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o pozemní přepravě nebezpečných věcí P6_TA-PROV(2008)0302 - (06920/3/2008 - C6-0160/2008 - 2006/0278(COD)) - TRAN

Oprava se týká těchto jazyků: španělština, čeština, řečtina, litevština, lotyština, maltština, rumunština a slovinština.

Podle čl. 204a odst. 4 jednacího řádu se oprava považuje za schválenou, pokud nejpozději do čtyřiceti osmi hodin nepožádá politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců, aby se o této opravě hlasovalo.

Oprava je k dispozici na internetových stránkách Séance en direct.

°
° ° °

Vystoupili: Zbigniew Zaleski k výrokům, které při včerejším hlasování o Gruzii pronesl Martin Schulz (bod 7.5 zápisu ze dne 03.09.2008), a Martin Schulz k tomuto vystoupení.

Vystoupil Jörg Leichtfried k otázce místa konání druhého zářijového dílčího zasedání (předseda odpověděl, že se k záležitosti vyjádří po skončení hlasování).

Právní upozornění - Ochrana soukromí