Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 4. september 2008 - Brüssel

ISTUNGI JUHATAJA: Hans-Gert PÖTTERING
president

6. Parandus (kodukorra artikkel 204a)
CRE

Pädev komisjon on edastanud Euroopa Parlamendi poolt vastuvõetud teksti kohta järgmise paranduse:

- Parandus Euroopa Parlamendi 19. juuni 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv ohtlike kaupade siseveo kohta P6_TA-PROV(2008)0302 - (06920/3/2008 - C6-0160/2008 - 2006/0278(COD)) - TRAN

Käesolev parandus puudutab järgmisi keeli: hispaania, tšehhi, kreeka, leedu, läti, malta, rumeenia ja sloveeni keel.

Vastavalt kodukorra artiklile 204a loetakse parandus heakskiidetuks, kui hiljemalt nelikümmend kaheksa tundi pärast selle teatavakstegemist ei esita mõni fraktsioon või vähemalt nelikümmend parlamendiliiget taotlust selle hääletusele panekuks.

Parandus on kättesaadav veebilehel „Séance en direct“.

°
° ° °

Sõna võtsid Zbigniew Zaleski seoses Martin Schulzi sõnavõtuga eilsel hääletusel Gruusia kohta (03.09.2008protokoll punkt 7.5) ja Martin Schulz seoses selle sõnavõtuga.

Sõna võttis Jörg Leichtfried seoses septembri II osaistungjärgu toimumiskohaga (president vastas talle, et esitab selleteemalise teadaande pärast hääletusi).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika