Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 4 września 2008 r. - Bruksela

PRZEWODNICTWO: Hans-Gert PÖTTERING
Przewodniczący

6. Sprostowanie (art. 204a Regulaminu)
Pełne sprawozdanie

Komisja przedmiotowo właściwa przedstawiła następujące sprostowanie dokumentu przyjętego przez Parlament Europejski.

- Sprostowanie dotyczące stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w drugim czytaniu w dniu 19 czerwca 2008 r. w sprawie wspólnego stanowiska Rady dotyczącego przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych P6_TA-PROV(2008)0302 - (06920/3/2008 - C6-0160/2008 - 2006/0278(COD)) - TRAN

Sprostowanie to dotyczy następujących języków: hiszpańskiego, czeskiego, greckiego, litewskiego, łotewskiego, maltańskiego, rumuńskiego i słoweńskiego.

Zgodnie z art. 204a ust. 4 Regulaminu sprostowanie to uważa się za zatwierdzone, chyba że nie później niż 48 godzin po jego ogłoszeniu grupa polityczna lub co najmniej czterdziestu posłów złoży wniosek o poddanie go pod głosowanie.

Sprostowanie jest dostępne na stronie internetowej Séance en direct.

°
° ° °

Głos zabrali: Zbigniew Zaleski w sprawie wypowiedzi Martina Schulza podczas wczorajszego głosowania w sprawie Gruzji (pkt 7.5 protokołu z dnia 03.09.2008) i Martin Schulz w sprawie tego wystąpienia.

Głos zabrał Jörg Leichtfried w sprawie miejsca, w którym odbędzie się II sesja wrześniowa. (Przewodniczący odpowiedział, że ogłosi komunikat w tej sprawie po zakończeniu głosowania).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności