Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 4 septembrie 2008 - Bruxelles

PREZIDEAZĂ: Hans-Gert PÖTTERING
Preşedinte

6. Rectificare (articolul 204a din Regulamentul de procedură)
CRE

Comisia competentă a transmis următoarea rectificare la un text adoptat de Parlamentul European:

- Rectificare la poziţia Parlamentului European adoptată în a doua lectură la 19 iunie 2008 referitoare la poziția comună a Consiliului în vederea adoptării Directivei 2008/.../CE a Parlamentului European și a Consiliului privind transportul interior de mărfuri periculoase P6_TA-PROV(2008)0302 - (06920/3/2008 - C6-0160/2008 - 2006/0278(COD)) - TRAN

Această rectificare priveşte următoarele limbi: spaniola, ceha, greaca, lituaniana, letona, malteza, româna şi slovena.

În conformitate cu articolul 204a alineatul (4) din Regulamentul de procedură, această rectificare se consideră aprobată, cu excepţia cazului în care, în următoarele douăzeci şi patru de ore, un grup politic sau un număr de cel puţin patruzeci de deputaţi solicită supunerea sa la vot.

Rectificarea este disponibilă pe site-ul Séance en direct.

°
° ° °

Au intervenit: Zbigniew Zaleski cu privire la cuvintele rostite de Martin Schulz în cadrul votului din ziua precedentă privind Georgia (punctul 7.5 al PV din 03.09.2008) şi Martin Schulz cu privire la această intervenţie.

A intervenit Jörg Leichtfried cu privire la locul în care se va desfăşura perioada de sesiune septembrie II (Preşedintele i-a răspuns că va face o comunicare pe această temă la sfârşitul votului).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate