Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0243(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0248/2008

Ingivna texter :

A6-0248/2008

Debatter :

PV 03/09/2008 - 18
CRE 03/09/2008 - 18

Omröstningar :

PV 04/09/2008 - 7.1
CRE 04/09/2008 - 7.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0402

Protokoll
Torsdagen den 4 september 2008 - Bryssel

7.1. Uppförandekod för datoriserade bokningssystem ***I (omröstning)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en uppförandekod för datoriserade bokningssystem [KOM(2007)0709 - C6-0418/2007 - 2007/0243(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Timothy Kirkhope (A6-0248/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

Talare: Jeanine Hennis-Plasschaert för ALDE-gruppen, som begärde att texten skulle återsändas till utskottet i enlighet med artikel 168.2 i arbetsordningen, och, om denna begäran, Brian Simpson för PSE-gruppen, Georg Jarzembowski för PPE-DE-gruppen, och Timothy Kirkhope (föredragande).

Parlamentet förkastade denna begäran genom elektronisk omröstning (265 ja-röster, 300 nej-röster, 37 nedlagda röster).

Därefter påbörjades omröstningen.

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2008)0402)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2008)0402)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy