Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2607(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B6-0343/2008

Разисквания :

PV 04/09/2008 - 3

Гласувания :

PV 04/09/2008 - 7.3
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0404

Протокол
Четвъртък, 4 септември 2008 г. - Брюксел

7.3. Палестински затворници в израелски затвори (гласуване)

Предложения за резолюция B6-0343/2008, B6-0380/2008, B6-0381/2008, B6-0382/2008, B6-0415/2008 и B6-0416/2008

Разискването се състоя на 09.07.2008 (точка 15 от протокола от 09.07.2008).

Предложенията за резолюция бяха обявени на 04.09.2008 (точка 2 от протокола от 04.09.2008).

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B6-0343/2008

(за замяна на B6-0343/2008, B6-0380/2008, B6-0381/2008 и B6-0382/2008):

внесени от следните членове на ЕП:

Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser и Proinsias De Rossa, от името на групата PSE,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Elizabeth Lynne, Jelko Kacin, Olle Schmidt, Chris Davies и Marian Harkin, от името на групата ALDE,

David Hammerstein, Hélène Flautre, Daniel Cohn-Bendit и Caroline Lucas, от името на групата Verts/ALE,

Kyriacos Triantaphyllides, Luisa Morgantini и Bairbre de Brún, от името на групата GUE/NGL,

Brian Crowley

приема се (P6_TA(2008)0404)

(Предложенията за резолюция B6-0415/2008 и B6-0416/2008 отпадат.)

Правна информация - Политика за поверителност