Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2008(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0326/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0326/2008

Συζήτηση :

PV 03/09/2008 - 20

Ψηφοφορία :

PV 04/09/2008 - 7.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0409

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2008 - Βρυξέλλες

7.8. Εμπορευματικές μεταφορές στην Ευρώπη (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις εμπορευματικές μεταφορές στην Ευρώπη [2008/2008(INI)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Michael Cramer (A6-0326/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0409)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου