Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 4. září 2008 - Brusel

7. Hlasování
CRE

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


7.1. Kodex chování pro používání počítačových rezervačních systémů ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních systémů [KOM(2007)0709 - C6-0418/2007 - 2007/0243(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Timothy Kirkhope (A6-0248/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

Vystoupili Jeanine Hennis-Plasschaert za skupinu ALDE, která požádala o vrácení věci výboru podle čl. 168 odst. 2 jednacího řádu, k této žádosti Brian Simpson za skupinu PSE, Georg Jarzembowski za skupinu PPE-DE a Timothy Kirkhope (zpravodaj).

Parlament žádost zamítl EH (265 pro, 300 proti, 37 zdržení se).

Poté se konalo hlasování.

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2008)0402)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0402)


7.2. Způsobilost středoasijských zemí podle rozhodnutí Rady 2006/1016/ES * (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o způsobilosti zemí Střední Asie pro financování podle rozhodnutí Rady 2006/1016/ES o poskytnutí záruky Společenství na případné ztráty Evropské investiční banky z úvěrů a úvěrových záruk na projekty mimo Společenství [KOM(2008)0172 - C6-0182/2008 - 2008/0067(CNS)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Esko Seppänen (A6-0317/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2008)0403)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0403)


7.3. Palestinští vězni v Izraeli (hlasování)

Návrhy usnesení B6-0343/2008, B6-0380/2008, B6-0381/2008, B6-0382/2008, B6-0415/2008 a B6-0416/2008

Rozprava se konala dne 9.7.2008 (bod 15 zápisu ze dne 09.07.2008).

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 4.9.2008 (bod 2 zápisu ze dne 04.09.2008).

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH USNESENÍ RC-B6-0343/2008

(nahrazující B6-0343/2008, B6-0380/2008, B6-0381/2008 a B6-0382/2008):

předložen těmito poslanci:

Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser a Proinsias De Rossa za skupinu PSE,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Elizabeth Lynne, Jelko Kacin, Olle Schmidt, Chris Davies a Marian Harkin za skupinu ALDE,

David Hammerstein, Hélène Flautre, Daniel Cohn-Bendit a Caroline Lucas za skupinu Verts/ALE,

Kyriacos Triantaphyllides, Luisa Morgantini a Bairbre de Brún za skupinu GUE/NGL,

Brian Crowley

přijat (P6_TA(2008)0404)

(Návrhy usnesení B6-0415/2008 a B6-0416/2008 se neberou v potaz.)


7.4. Hodnocení sankcí EU jako součásti akcí a politik EU v oblasti lidských práv (hlasování)

Zpráva o hodnocení sankcí EU jako součásti akcí a politik EU v oblasti lidských práv [2008/2031(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Hélène Flautre (A6-0309/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

Vystoupila Hélène Flautre za skupinu Verts/ALE, aby oznámila, že PN 10 byl stažen.

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0405)


7.5. Tisíciletí pro rozvoj - Cíl 5: zlepšit zdraví matek (hlasování)

Návrhy usnesení B6-0377/2008, B6-0385/2008, B6-0388/2008, B6-0393/2008, B6-0395/2008 a B6-0396/2008

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ RC-B6-0377/2008

(nahrazující B6-0377/2008, B6-0385/2008, B6-0388/2008, B6-0393/2008 a B6-0395/2008):

předložen těmito poslanci:

Colm Burke za skupinu PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Glenys Kinnock, Neena Gill, Anne Van Lancker a Iratxe García Pérez za skupinu PSE,

Beniamino Donnici, Toomas Savi, Barbara Weiler a Sophia in 't Veld za skupinu ALDE,

Margrete Auken a Marie-Hélène Aubert za skupinu Verts/ALE,

Feleknas Uca, Luisa Morgantini, Gabriele Zimmer a Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL

přijat (P6_TA(2008)0406)

(Návrh usnesení B6-0396/2008 se nebere v potaz.)

K hlasování vystoupili:

Vystoupila Ewa Tomaszewska k průběhu hlasování.


7.6. Obchod se službami (hlasování)

Zpráva o obchodu se službami [2008/2004(INI)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Syed Kamall (A6-0283/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0407)


7.7. Evropská přístavní politika (hlasování)

Zpráva o evropské přístavní politice [2008/2007(INI)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Josu Ortuondo Larrea (A6-0308/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0408)


7.8. Nákladní doprava v Evropě (hlasování)

Zpráva o nákladní dopravě v Evropě [2008/2008(INI)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Michael Cramer (A6-0326/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0409)


7.9. Střednědobé přezkoumání Evropského akčního plánu pro životní prostředí a zdraví na období 2004-2010 (hlasování)

Zpráva o střednědobém přezkoumání Evropského akčního plánu pro životní prostředí a zdraví na období 2004-2010 [2007/2252(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Frédérique Ries (A6-0260/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0410)

Právní upozornění - Ochrana soukromí