Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 4. september 2008 - Brüssel

7. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarl-veebilehel.


7.1. Arvutipõhiste ettetellimissüsteemide toimimisjuhend ***I (hääletus)

7.2. Kesk-Aasia riikide vastavus nõukogu otsusega 2006/1016/EÜ (millega Euroopa Investeerimispangale antakse ühenduse tagatis ühendusevälistele projektidele antavatest laenudest ja laenutagatistest tekkida võiva kahjumi puhuks) kehtestatud tingimustele * (hääletus)

7.3. Palestiina kinnipeetavad Iisraelis (hääletus)

7.4. Hinnang ELi sanktsioonide kohta inimõigustealase ELi meetmete ja poliitika osana (hääletus)

7.5. Arengupoliitika aastatuhande eesmärgid - 5. eesmärk: emadustervise parandamine (hääletus)

7.6. Teenuskaubandus (hääletus)

7.7. Euroopa sadamapoliitika (hääletus)

7.8. Kaubavedu Euroopas (hääletus)

7.9. Vahekokkuvõte Euroopa keskkonna ja tervise tegevuskavast aastateks 2004-2010 (hääletus)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika