Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2008 - Βρυξέλλες

8. Ανακοίνωση της Προεδρίας
CRE

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι η περίοδος συνόδου του Σεπτεμβρίου II (22 έως 25.09.2008) θα διεξαχθεί στις Βρυξέλλες.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mario MAURO
Αντιπρόεδρος

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου