Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 4. septembra 2008 - Brusel

9. Vysvetlenia hlasovania
Doslovný zápis

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 163 ods. 3 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Palestínski väzni v Izrael - RC-B6-0343/2008:
Miroslav Mikolášik, Frank Vanhecke a Philip Claeys

Správa: Hélène Flautre - A6-0309/2008:
Véronique De Keyser, Frank Vanhecke a Ryszard Czarnecki

Milénium pre rozvoj - Cieľ 5: zlepšiť zdravie matiek - RC-B6-0377/2008:
Zita Pleštinská, Frank Vanhecke, Daniel Hannan a Linda McAvan

Správa: Syed Kamall - A6-0283/2008:
Czesław Adam Siekierski

Správa:Josu Ortuondo Larrea - A6-0308/2008:
Czesław Adam Siekierski

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia