Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 4 септември 2008 г. - Брюксел

10. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

°
° ° °

Ewa Tomaszewska и Corien Wortmann-Kool уведомиха, че техните апарати за гласуване не са функционирали по време на част от гласуването на предложението за обща резолюция «Хилядолетие за развитие - Цел 5 : подобряване на майчиното здраве» - RC-B6-0377/2008.

Правна информация - Политика за поверителност