Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 4 september 2008 - Brussel

10. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

°
° ° °

Ewa Tomaszewska en Corien Wortmann-Kool hebben laten weten dat hun stemapparaat niet werkte bij de stemming over de gezamenlijke ontwerpresolutie «Milleniumdoelstellingen voor ontwikkeling - Doelstelling 5: verbetering van de gezondheid van moeders» - RC-B6-0377/2008.

Juridische mededeling - Privacybeleid