Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2624(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0389/2008

Συζήτηση :

PV 04/09/2008 - 12.2
CRE 04/09/2008 - 12.2

Ψηφοφορία :

PV 04/09/2008 - 13.2
CRE 04/09/2008 - 13.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0412

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2008 - Βρυξέλλες

12.2. Εκτελέσεις δι'απαγχονισμού στο Ιράν
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0389/2008, B6-0394/2008, B6-0400/2008, B6-0401/2008, B6-0403/2008 και B6-0404/2008

Οι Paulo Casaca, Charles Tannock, Μάριος Ματσάκης, Feleknas Uca, Raül Romeva i Rueda και Marcin Libicki παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Tunne Kelam, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Proinsias De Rossa, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Marco Cappato, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Mogens Camre, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Koenraad Dillen, μη εγγεγραμμένος, Bernd Posselt, Józef Pinior, Janusz Onyszkiewicz και Marek Aleksander Czarnecki.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Dumitru Oprea, Aloyzas Sakalas, Ewa Tomaszewska και Zbigniew Zaleski.

Παρεμβαίνει η Benita Ferrero-Waldner (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 04.09.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου