Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 4. září 2008 - Brusel

12. Rozprava o porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení,viz bod 3 zápisu ze dne 02.09.2008)


12.1. Státní převrat v Mauritánii

Návrhy usnesení B6-0386/2008, B6-0392/2008, B6-0397/2008, B6-0398/2008, B6-0408/2008 a B6-0409/2008

Alain Hutchinson, Marios Matsakis, Esko Seppänen, Marie Anne Isler Béguin, Ryszard Czarnecki a Colm Burke uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili Laima Liucija Andrikienė za skupinu PPE-DE, Leopold Józef Rutowicz za skupinu UEN, Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE, Koenraad Dillen nezařazený, a Filip Kaczmarek.

Podle postupu "catch the eye" vystoupili: Eija-Riitta Korhola, Glyn Ford a Zbigniew Zaleski.

Vystoupil Benita Ferrero-Waldner (členka Komise).

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 13.1 zápisu ze dne 04.09.2008.


12.2. Popravy oběšením v Íránu

Návrhy usnesení B6-0389/2008, B6-0394/2008, B6-0400/2008, B6-0401/2008, B6-0403/2008 a B6-0404/2008

Paulo Casaca, Charles Tannock, Marios Matsakis, Feleknas Uca, Raül Romeva i Rueda a Marcin Libicki uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili Tunne Kelam za skupinu PPE-DE, Proinsias De Rossa za skupinu PSE, Marco Cappato za skupinu ALDE, Mogens Camre za skupinu UEN, Koenraad Dillen nezařazený, Bernd Posselt, Józef Pinior, Janusz Onyszkiewicz a Marek Aleksander Czarnecki.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili Dumitru Oprea, Aloyzas Sakalas, Ewa Tomaszewska a Zbigniew Zaleski.

Vystoupil Benita Ferrero-Waldner (členka Komise).

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 13.2 zápisu ze dne 04.09.2008.


12.3. Zabíjení albínů v Tanzánii

Návrhy usnesení B6-0387/2008, B6-0390/2008, B6-0391/2008, B6-0405/2008, B6-0406/2008 a B6-0407/2008

Ryszard Czarnecki, Laima Liucija Andrikienė, Marios Matsakis a Erik Meijer uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili Charles Tannock za skupinu PPE-DE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg za skupinu PSE, Ewa Tomaszewska za skupinu UEN, a Urszula Krupa za skupinu IND/DEM.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupil Avril Doyle.

Vystoupil Benita Ferrero-Waldner (členka Komise).

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 13.3 zápisu ze dne 04.09.2008.

Právní upozornění - Ochrana soukromí