Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 4. september 2008 - Brüssel

12. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 02.09.2008protokoll punkt 3.)


12.1. Riigipööre Mauritaanias

Resolutsiooni ettepanekud B6-0386/2008, B6-0392/2008, B6-0397/2008, B6-0398/2008, B6-0408/2008 ja B6-0409/2008

Alain Hutchinson, Marios Matsakis, Esko Seppänen, Marie Anne Isler Béguin, Ryszard Czarnecki ja Colm Burke tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Laima Liucija Andrikienė fraktsiooni PPE-DE nimel, Leopold Józef Rutowicz fraktsiooni UEN nimel, Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel, Koenraad Dillen (fraktsioonilise kuuluvuseta), ja Filip Kaczmarek.

Vastavalt "catch the eye" menetlusele võtsid sõna järgmised parlamendiliikmed: Eija-Riitta Korhola, Glyn Ford ja Zbigniew Zaleski.

Sõna võttis Benita Ferrero-Waldner (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 04.09.2008protokoll punkt 13.1.


12.2. Poomised Iraanis

Resolutsiooni ettepanekud B6-0389/2008, B6-0394/2008, B6-0400/2008, B6-0401/2008, B6-0403/2008 ja B6-0404/2008

Paulo Casaca, Charles Tannock, Marios Matsakis, Feleknas Uca, Raül Romeva i Rueda ja Marcin Libicki tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Tunne Kelam fraktsiooni PPE-DE nimel, Proinsias De Rossa fraktsiooni PSE nimel, Marco Cappato fraktsiooni ALDE nimel, Mogens Camre fraktsiooni UEN nimel, Koenraad Dillen (fraktsioonilise kuuluvuseta), Bernd Posselt, Józef Pinior, Janusz Onyszkiewicz ja Marek Aleksander Czarnecki.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Dumitru Oprea, Aloyzas Sakalas, Ewa Tomaszewska ja Zbigniew Zaleski.

Sõna võttis Benita Ferrero-Waldner (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 04.09.2008protokoll punkt 13.2.


12.3. Albiinode mõrvad Tansaanias

Resolutsiooni ettepanekud B6-0387/2008, B6-0390/2008, B6-0391/2008, B6-0405/2008, B6-0406/2008 ja B6-0407/2008

Ryszard Czarnecki, Laima Liucija Andrikienė, Marios Matsakis ja Erik Meijer tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Charles Tannock fraktsiooni PPE-DE nimel, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg fraktsiooni PSE nimel, Ewa Tomaszewska fraktsiooni UEN nimel, ja Urszula Krupa fraktsiooni IND/DEM nimel.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Avril Doyle.

Sõna võttis Benita Ferrero-Waldner (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 04.09.2008protokoll punkt 13.3.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika