Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 4. syyskuuta 2008 - Bryssel

12. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 2.9.2008, kohta 3)


12.1. Mauritanian vallankaappaus

Päätöslauselmaesitykset B6-0386/2008, B6-0392/2008, B6-0397/2008, B6-0398/2008, B6-0408/2008 ja B6-0409/2008

Alain Hutchinson, Marios Matsakis, Esko Seppänen, Marie Anne Isler Béguin, Ryszard Czarnecki ja Colm Burke esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Laima Liucija Andrikienė PPE-DE-ryhmän puolesta, Leopold Józef Rutowicz UEN-ryhmän puolesta, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Koenraad Dillen ja Filip Kaczmarek.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Eija-Riitta Korhola, Glyn Ford ja Zbigniew Zaleski.

Benita Ferrero-Waldner (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.9.2008, kohta 13.1.


12.2. Hirttotuomiot Iranissa

Päätöslauselmaesitykset B6-0389/2008, B6-0394/2008, B6-0400/2008, B6-0401/2008, B6-0403/2008 ja B6-0404/2008

Paulo Casaca, Charles Tannock, Marios Matsakis, Feleknas Uca, Raül Romeva i Rueda ja Marcin Libicki esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Tunne Kelam PPE-DE-ryhmän puolesta, Proinsias De Rossa PSE-ryhmän puolesta, Marco Cappato ALDE-ryhmän puolesta, Mogens Camre UEN-ryhmän puolesta, sitoutumaton Koenraad Dillen, Bernd Posselt, Józef Pinior, Janusz Onyszkiewicz ja Marek Aleksander Czarnecki.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Dumitru Oprea, Aloyzas Sakalas, Ewa Tomaszewska ja Zbigniew Zaleski.

Benita Ferrero-Waldner (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.9.2008, kohta 13.2.


12.3. Albiinojen tapot Tansaniassa

Päätöslauselmaesitykset B6-0387/2008, B6-0390/2008, B6-0391/2008, B6-0405/2008, B6-0406/2008 ja B6-0407/2008

Ryszard Czarnecki, Laima Liucija Andrikienė, Marios Matsakis ja Erik Meijer esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Charles Tannock PPE-DE-ryhmän puolesta, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg PSE-ryhmän puolesta, Ewa Tomaszewska UEN-ryhmän puolesta ja Urszula Krupa IND/DEM-ryhmän puolesta.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Avril Doyle.

Benita Ferrero-Waldner (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.9.2008, kohta 13.3.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö