Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 4 september 2008 - Brussel

12. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 3 van de notulen van 02.09.2008 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties)


12.1. Staatsgreep in Mauritanië

Ontwerpresoluties B6-0386/2008, B6-0392/2008, B6-0397/2008, B6-0398/2008, B6-0408/2008 en B6-0409/2008

Alain Hutchinson, Marios Matsakis, Esko Seppänen, Marie Anne Isler Béguin, Ryszard Czarnecki en Colm Burke lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Laima Liucija Andrikienė, namens de PPE-DE-Fractie, Leopold Józef Rutowicz, namens de UEN-Fractie, Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, Koenraad Dillen, niet-ingeschrevene, en Filip Kaczmarek.

Volgens de "catch the eye" procedure wordt het woord gevoerd door de leden Eija-Riitta Korhola, Glyn Ford en Zbigniew Zaleski.

Het woord wordt gevoerd door Benita Ferrero-Waldner (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.1 van de notulen van 04.09.2008.


12.2. Executies door ophanging in Iran

Ontwerpresoluties B6-0389/2008, B6-0394/2008, B6-0400/2008, B6-0401/2008, B6-0403/2008 en B6-0404/2008

Paulo Casaca, Charles Tannock, Marios Matsakis, Feleknas Uca, Raül Romeva i Rueda en Marcin Libicki lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Tunne Kelam, namens de PPE-DE-Fractie, Proinsias De Rossa, namens de PSE-Fractie, Marco Cappato, namens de ALDE-Fractie, Mogens Camre, namens de UEN-Fractie, Koenraad Dillen, niet-ingeschrevene, Bernd Posselt, Józef Pinior, Janusz Onyszkiewicz en Marek Aleksander Czarnecki.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Dumitru Oprea, Aloyzas Sakalas, Ewa Tomaszewska en Zbigniew Zaleski.

Het woord wordt gevoerd door Benita Ferrero-Waldner (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.2 van de notulen van 04.09.2008.


12.3. Moord op albino's in Tanzania

Ontwerpresoluties B6-0387/2008, B6-0390/2008, B6-0391/2008, B6-0405/2008, B6-0406/2008 en B6-0407/2008

Ryszard Czarnecki, Laima Liucija Andrikienė, Marios Matsakis en Erik Meijer lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Charles Tannock, namens de PPE-DE-Fractie, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, namens de PSE-Fractie, Ewa Tomaszewska, namens de UEN-Fractie, en Urszula Krupa, namens de IND/DEM-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Avril Doyle.

Het woord wordt gevoerd door Benita Ferrero-Waldner (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.3 van de notulen van 04.09.2008.

Juridische mededeling - Privacybeleid