Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 4 września 2008 r. - Bruksela

12. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 3 protokołu z dnia 02.09.2008)


12.1. Zamach stanu w Mauretanii

Projekty rezolucji B6-0386/2008, B6-0392/2008, B6-0397/2008, B6-0398/2008, B6-0408/2008 i B6-0409/2008

Alain Hutchinson, Marios Matsakis, Esko Seppänen, Marie Anne Isler Béguin, Ryszard Czarnecki i Colm Burke przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Laima Liucija Andrikienė w imieniu grupy PPE-DE, Leopold Józef Rutowicz w imieniu grupy UEN, Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE, Koenraad Dillen niezrzeszony, i Filip Kaczmarek.

Posłowie zabrali głos w ramach procedury pytań z sali Eija-Riitta Korhola, Glyn Ford i Zbigniew Zaleski.

Głos zabrał Benita Ferrero-Waldner (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.1 protokołu z dnia 04.09.2008.


12.2. Wieszanie ludzi w Iranie

Projekty rezolucji B6-0389/2008, B6-0394/2008, B6-0400/2008, B6-0401/2008, B6-0403/2008 i B6-0404/2008

Paulo Casaca, Charles Tannock, Marios Matsakis, Feleknas Uca, Raül Romeva i Rueda i Marcin Libicki przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Tunne Kelam w imieniu grupy PPE-DE, Proinsias De Rossa w imieniu grupy PSE, Marco Cappato w imieniu grupy ALDE, Mogens Camre w imieniu grupy UEN, Koenraad Dillen niezrzeszony, Bernd Posselt, Józef Pinior, Janusz Onyszkiewicz i Marek Aleksander Czarnecki.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Dumitru Oprea, Aloyzas Sakalas, Ewa Tomaszewska i Zbigniew Zaleski.

Głos zabrał Benita Ferrero-Waldner (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.2 protokołu z dnia 04.09.2008.


12.3. Zabójstwa albinosów w Tanzanii

Projekty rezolucji B6-0387/2008, B6-0390/2008, B6-0391/2008, B6-0405/2008, B6-0406/2008 i B6-0407/2008

Ryszard Czarnecki, Laima Liucija Andrikienė, Marios Matsakis i Erik Meijer przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Charles Tannock w imieniu grupy PPE-DE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg w imieniu grupy PSE, Ewa Tomaszewska w imieniu grupy UEN, i Urszula Krupa w imieniu grupy IND/DEM.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Avril Doyle.

Głos zabrał Benita Ferrero-Waldner (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.3 protokołu z dnia 04.09.2008.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności